Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An – Giới thiệu Tràng An bằng tiếng Anh

Danh mục bài viết

Giới thiệu Tràng An bằng tiếng Anh là chủ đề hay nằm trong chương trình Tiếng Anh 11 Unit 8: Skills trang 38.

Viết đoạn văn về Tràng An bằng tiếng Anh gồm 2 mẫu có dịch được chiase24.com tuyển chọn từ bài làm hay nhất của các bạn học sinh trên cả nước. Qua 2 mẫu giới thiệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu ôn tập, trau dồi vốn từ rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một hay hơn. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về Thái Lan.

Tiếng Anh

Located within Ninh Binh Province of North Vietnam near the southern margin of the Red River Delta, the Trang An Landscape Complex (Trang An) is a mixed cultural and natural property contained mostly within three protected areas; the Hoa Lu Ancient Capital, the Trang An-Tam Coc – Bich Dong Scenic Landscape, and the Hoa Lu Special-Use Forest. The property covers 6,226 hectares within the Trang An limestone massif, and is surrounded by a buffer zone of 6,026 hectares, mostly rural land with rice paddy fields. There are about 14,000 residents, the majority of whom are families involved in subsistence agriculture, but much of the property is uninhabited and in a natural state. Trang An is of global significance as an outstanding humid tropical tower-karst landscape in the final stages of geomorphic evolution. It is composed of a variety of classical karst cones and towers and a network of enclosed depressions connected by an intricate system of subterranean waterways, some of which are navigable by small boats. The area is unique in having been invaded by the sea several times in the recent geological past but is now emergent on land. The blend of towering mountains draped in natural rain forest, with large internal basins and narrow cave passages containing quietly flowing waters, creates an extraordinarily beautiful and tranquil landscape. Archaeological deposits in caves reveal a regionally significant, continuous sequence of human occupation and utilization spanning more than 30,000 years. There is convincing evidence showing how early human groups adapted to changing landscapes in the massif, including some of the most extreme climatic and environmental changes in the planet’s recent history.

Xem Thêm:  Soạn bài Người lính dũng cảm trang 38 - Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 - Tuần 5

Tiếng Việt

Nằm trong tỉnh Ninh Bình của miền Bắc Việt Nam, gần rìa phía nam của đồng bằng sông Hồng, Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) là một tài sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên, chủ yếu nằm trong ba khu bảo tồn; Cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Tài sản có diện tích 6.226 ha trong khối núi đá vôi Tràng An, và được bao quanh bởi vùng đệm 6.026 ha, chủ yếu là đất nông thôn với ruộng lúa. Có khoảng 14.000 cư dân, phần lớn là các gia đình làm nông nghiệp tự cung tự cấp, nhưng phần lớn tài sản không có người ở và ở trạng thái tự nhiên. Tràng An có tầm quan trọng toàn cầu như một cảnh quan núi đá vôi nhiệt đới ẩm nổi bật trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa địa mạo. Nó bao gồm một loạt các hình nón và tháp karst cổ điển và một mạng lưới các chỗ trũng khép kín được kết nối bởi một hệ thống đường thủy ngầm phức tạp, một số có thể di chuyển bằng thuyền nhỏ. Khu vực này là duy nhất vì đã bị biển xâm thực nhiều lần trong quá khứ địa chất gần đây nhưng hiện đã nổi lên trên đất liền. Sự pha trộn của những ngọn núi cao chót vót khoác trên mình khu rừng mưa tự nhiên, với những lưu vực rộng lớn bên trong và những hang động hẹp chứa dòng nước lặng lẽ chảy, tạo nên một cảnh quan yên bình và tuyệt đẹp đến lạ thường. Các trầm tích khảo cổ học trong các hang động cho thấy một chuỗi liên tục, có ý nghĩa trong khu vực về sự chiếm đóng và sử dụng của con người kéo dài hơn 30.000 năm. Có bằng chứng thuyết phục cho thấy các nhóm người ban đầu đã thích nghi với sự thay đổi cảnh quan trong khối núi như thế nào, bao gồm một số thay đổi khí hậu và môi trường khắc nghiệt nhất trong lịch sử gần đây của hành tinh.

Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 5: Getting started - Soạn Anh 9 trang 50

Tiếng Anh

Trang An was recognized as the world heritage site by UNESCO. According to the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Trang An Tourism Complex (Ninh Binh Province) was officially included in the list of the world heritage sites by the World Heritage Committee of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Doha, the capital of Qatar on 23rd June. The Trang An Tourism Complex consists of three adjacent areas: The Hoa Lu ancient citadel, Trang An Eco-Tourism site and Tam Coc-Bich Dong natural scenic site. Accordingly, the Trang An Tourism Complex has achieved the cultural criteria. Trang An contains evidence of the interaction between human beings and environment and shows their adaptation to the conditions of geographical changes and the harshest environment in the history of the Earth. Regarding the criterion for aesthetic values, Trang An has picturesque natural landscapes including majestic mountains, mysterious caves, tranquil rivers and many holy temples, pagodas and sacred shrines. Up to now, Trang An has become the first complex in Vietnam which was recognized as the world heritage site for both criteria: cultural and natural values.

Tiếng Việt

Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quần thể du lịch Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã chính thức được Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản thế giới. tại Doha, thủ đô của Qatar vào ngày 23 tháng 6. Quần thể du lịch Tràng An bao gồm ba khu liền kề: Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An và khu danh thắng thiên nhiên Tam Cốc – Bích Động. Theo đó, Quần thể du lịch Tràng An đã đạt tiêu chí văn hóa. Tràng An chứa đựng bằng chứng về sự tương tác giữa con người với môi trường và cho thấy sự thích nghi của họ với những điều kiện biến đổi địa lý và môi trường khắc nghiệt nhất trong lịch sử Trái đất. Về tiêu chí giá trị thẩm mỹ, Tràng An có cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, núi non hùng vĩ, hang động kỳ bí, sông nước tĩnh lặng và nhiều đền, chùa, miếu linh thiêng. Đến nay, Tràng An đã trở thành quần thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận là di sản thế giới về cả hai tiêu chí: giá trị văn hóa và thiên nhiên.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Quê hương (15 mẫu)
5/5 - (429 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Công nghệ 6 Bài 8: Thời trang - Giải Công nghệ lớp 6 Bài 8 trang 58 sách Chân trời sáng tạo

T5 Th2 17 , 2022
Giải bài tập SGK Công nghệ 6 trang 58, 59, 60, 61 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 8: Thời trang của chương 3: Trang phục và thời trang. Qua đó, các em sẽ biết cách […]
Hình 8.1