Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh (7 mẫu)

Danh mục bài viết

Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh là gồm 7 đoạn văn mẫu giới thiệu về cô giáo có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức, trau dồi vốn từ qua đó luyện kỹ năng viết tiếng Anh.

Để viết được bài giới thiệu về cô giáo chính xác,  mạch lạc, rõ ràng và đủ ý các bạn cần trình bày theo bố cục 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phần mở đoạn cần giới thiệu về cô giáo bạn đang viết. Phần thân đoạn miêu tả và kể về cô giáo của bạn như: ngoại hình, tính cách, sở thích, lý do vì sao bạn yêu quý cô giáo ấy. Cuối cùng là nêu lên suy nghĩ và cảm xúc của bạn về cô giáo đó. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Tiếng Anh

I have come across many teachers in my student life and my favorite one is Mrs. Thuy. She was my English teacher when I was in grade 8. I still remember that she has a feminine round face with distinctive facial features, which easily catch the eyes of the passers-by. She is the most delightful and friendly teacher I have ever met. She is an extremely attentive, caring and patient person. She took time out to listen to our struggles in studying English and she actually tried to figure out a learning method that could suit each of us. The lessons became happier and more comfortable. I appreciate her efforts to help me be this good at English. I do hope that she’s been doing well and wish her all the best in whatever she tries to achieve.

Tiếng Việt

Tôi đã gặp rất nhiều cô giáo trong quãng đời học sinh của mình và người tôi thích nhất là cô Thủy. Cô ấy là giáo viên dạy tiếng Anh của tôi khi tôi học lớp 8. Tôi vẫn nhớ cô ấy có khuôn mặt tròn đầy nữ tính với những đường nét đặc biệt trên khuôn mặt, rất dễ lọt vào mắt của người qua đường. Cô ấy là một giáo viên thú vị và thân thiện nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy là một người cực kỳ chu đáo, quan tâm và kiên nhẫn. Cô ấy đã dành thời gian để lắng nghe những khó khăn của chúng tôi trong việc học tiếng Anh và cô ấy thực sự đã cố gắng tìm ra một phương pháp học tập có thể phù hợp với mỗi chúng tôi. Các buổi học trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của cô ấy để giúp tôi giỏi tiếng Anh đến mức này. Tôi hy vọng rằng cô ấy vẫn khỏevà chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong mọi thứ cô ấy muốn.

Tiếng Anh

A teacher is an important person in everyone’s life. She not only brings good education but also lays the foundation for good habits. For students, a teacher is the one who influences their character, habits, career, and education in life. I have a teacher in my life who was important to me. That is Mrs Hang. I study at Chu Van An Secondary School. She is teaching Literature. She is a sweet person who is kind and loving to all students. She is not only jovial and kind but is also string whenever needed. She is well educated and knows a lot about the Vietnamese literature including writers and literary works. I’ve learned a lot from her.

Tiếng Việt

Giáo viên là một người quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giáo viên không chỉ mang lại nền giáo dục tốt mà còn đặt nền tảng cho những thói quen tốt. Đối với học sinh, giáo viên là người có ảnh hưởng đến tính cách, thói quen, sự nghiệp và cách giáo dục của các em trong cuộc sống. Em có một cô giáo trong đời rất quan trọng đối với em. Cô ấy là cô Hằng. Em học trường THCS Chu Văn An. Cô ấy đang dạy môn Văn. Cô ấy là một người ngọt ngào, tốt bụng và yêu thương tất cả các học sinh. Cô ấy không chỉ vui tính và tốt bụng mà còn là người chu toàn mọi lúc. Cô được học hành bài bản và hiểu biết nhiều về văn học Việt Nam bao gồm các tác giả và tác phẩm văn học. Em đã học được rất nhiều điều từ cô ấy.

Tiếng Anh

Ms. Hien is my English teacher, and she is a really lovely person. Ms. Hien is pretty young – just about 25 years old. She had studied abroad for a long time, and this is the first year that she comes back and teaches in Vietnam. She is tall and slim, and she has beautiful long black hair with bright skin. She is the belle of our school, and I know there are many male teachers that secretly admire her. Since Ms. Hien spent a long time study with foreigners, her English as well as teaching skills are very good. When we first had chance to study with her, we found out that our English was just at the most basic level. She has many new teaching methods, and we can see a real big progress after a while. Most of us are afraid of English, but now we are even looking forward to her class since it is always full of laughter and interesting games that relate to the lesson. Ms. Hien is such a great teacher, and I hope I will have chance to study with her next year.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Dàn ý phân tích bài thơ Ánh trăng (3 mẫu)

Tiếng Việt

Cô Hiền là giáo viên tiếng Anh của tôi, và cô ấy là một người thực sự dễ thương. Cô Hiền khá trẻ – chỉ khoảng 25 tuổi. Cô đã học ở nước ngoài trong một thời gian dài, và đây là năm đầu tiên cô trở lại và dạy ở Việt Nam. Cô ấy cao và mảnh mai, và cô có mái tóc đen dài rất đẹp với làn da sáng màu. Cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, và tôi biết có rất nhiều giáo viên nam bí mật ngưỡng mộ cô ấy. Vì cô Hiền đã dành một thời gian dài học tập với người nước ngoài, tiếng Anh của cô cũng như các kỹ năng giảng dạy đều rất tốt. Khi chúng tôi lần đầu tiên có cơ hội học tập với cô ấy, chúng tôi phát hiện ra rằng tiếng Anh của mình chỉ nằm ở mức cơ bản nhất. Cô ấy có nhiều phương pháp giảng dạy mới, và chúng tôi có thể thấy một tiến bộ lớn sau một thời gian. Hầu hết chúng tôi đều sợ tiếng Anh, nhưng bây giờ chúng tôi thậm chí còn mong chờ lớp học của cô vì nó luôn tràn đầy tiếng cười và trò chơi thú vị liên quan đến bài học. Cô Hiền là một giáo viên tuyệt vời, và tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội được học với cô vào năm tới.

Tiếng Anh

My History teacher for this school year is Ms. Lan, and we are all happy to study with her. She will turn 38 this year, but she still does not intend to get married or even have a boyfriend. She says that her life is for teaching and training students, and she feels it better to stay with her parents. She is a short, slim and beautiful woman despite her age. She loves to wear colorful ao dai to school, and we can count that maybe she has up to 30 different ones. Ms. Lan is a gentle and kind person, so she uses a really soft voice to give lectures, and the whole class must be very quiet in order to hear exactly what she is saying. Besides those lectures, she usually chats with us about her life and other funny things, so we feel very comfortable when studying with her. She is our teacher, but it seems that we are more worried about her than vice versa. Although she is happy to be alone, we all hope that she will find her true love soon.

Tiếng Việt

Giáo viên Lịch sử của tôi cho năm học này là cô Lan, và chúng tôi rất vui khi được học với cô ấy. Năm nay cô sẽ bước sang tuổi 38, nhưng cô vẫn không có ý định kết hôn hoặc thậm chí có bạn trai. Cô nói rằng cuộc sống của cô là để giảng dạy và đào tạo học sinh, và cô cảm thấy sống với bố mẹ tốt hơn. Cô ấy là một người phụ nữ thấp, mảnh mai và xinh đẹp so với tuổi. Cô thích mặc áo dài đủ màu đến trường, và chúng tôi có thể đếm được có lẽ cô ấy có tới 30 cái khác nhau. Cô Lan là một người dịu dàng và tốt bụng, vì vậy cô ấy sử dụng một giọng nói nhẹ nhàng để giảng bài, và cả lớp phải rất yên tĩnh để nghe chính xác những gì cô đang nói. Bên cạnh những bài giảng đó, cô thường trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống của cô và những điều thú vị khác, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi học với cô. Cô ấy là giáo viên của chúng tôi, nhưng có vẻ như chúng tôi lo lắng cho cô ấy nhiều hơn là ngược lại. Mặc dù cô hạnh phúc khi ở một mình, tất cả chúng tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Tiếng Anh

We have a very interesting History teacher, and her name is Lan. Ms. Lan is almost forty years old now, but her soul is still very young and free. She is pretty short, and she looks like a secondary school girl from behind. She has medium curly hair which she dyes in brown, a pair of big round eyes and thin lips. She loves to wear different long dresses with matching accessories for each day, and we can count that she may have up to twenty dresses. She is a funny person with a very weak heart. While other teachers ride motorbikes, she chooses to ride an electronic bike to school because she is too scare of the traffic. Sometimes she even cries in class because we do not pay enough attention or fail to remember her lectures, and at those times our class has to stop to calm her down. Despite being sensitive, she usually teases us by saying there is going to be an mini exam without announcement or make us sing in front of the whole class if we make mistakes. She is like a teenager in that mature appearance, and she even says that she is not ready to find a boyfriend. Being single at her age is quite a strange thing in our hometown, but she is still happy and enjoys her life at its best. Although History is considered to be a boring subject, she always knows how to make us laugh about a character or event in order to help us remember them easily. We will graduate next year, and it is a little bit sad to think that we can never study with her again. She is an interesting teacher, and I will remember her forever.

Xem Thêm:  Bài tập tiếng Anh về Since/ For - Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 8

Tiếng Việt

Chúng tôi có một giáo viên dạy Lịch sử rất thú vị, và tên cô là Lan. Cô Lan cũng gần 40 tuổi rồi, nhưng tâm hồn cô vẫn còn rất trẻ trung và tự do. Cô hơi thấp, và trông cô như một nữ sinh trường cấp hai khi nhìn từ phía sau. Cô có mái tóc lửng xoăn được nhuộm màu nâu, một đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng. Cô thích mặc nhiều chiếc áo dài khác nhau với phụ kiện kết hợp cho từng ngày, và chúng tôi đếm được rằng có lẽ cô có lên tới khoảng hai mươi chiếc áo dài. Cô là một người vui nhộn với một trái tim yếu đuối. Trong khi những người giáo viên khác lái xe máy, cô chọn lái một chiếc xe đạp điện đến trường vì bởi vì cô sợ giao thông. Đôi khi cô thậm chí còn khóc trên lớp bởi vì chúng tôi không đủ chú ý hoặc không nhớ bài giảng của cô, và vào những lúc đó tiết học phải ngưng lại để chúng tôi dỗ cô. Mặc dù cô hơi nhạy cảm, cô thường hay trêu chúng tôi bằng cách nói rằng sẽ có một bài kiểm tra mà không báo trước hoặc bắt chúng tôi phải hát trước lớp khi phạm lỗi. Cô giống như một người thiếu niên trong vẻ ngoài trưởng thành đó, và cô thậm chí nói rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để tìm kiếm bạn trai. Độc thân ở lứa tuổi như cô là một việc hơi lạ ở quê chúng tôi, nhưng cô vẫn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Mặc dù Lịch sử được đánh giá là một môn nhàm chán, cô luôn biết cách khiến chúng tôi cười về một nhân vật hoặc sự kiện để giúp chúng tôi nhớ dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ tốt nghiệp vào năm tới, và hơi buồn khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được học với cô nữa. Cô là một giáo viên thú vị, và tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô.

Tiếng Anh

Our head teacher is an English teacher, and most students in our school want to participate in her class. Her name is Hien, and she is the nicest teacher that I have ever met. She is tall with long black hair, bright skin and a pretty face. She usually wears long dresses with pastel colors at school, and her clothes fit her very well. Ms. Hien is very young, just about 25 years old, and her father stills take her to school. She has a gentle voice, and she never yells at us like many other teachers. Her way of teaching is also very creative because she had spent two years studying abroad. Besides the textbooks, she always finds other interesting materials for us to learn, and she has some special techniques to hep us remember the new words as well as grammars faster and longer. Her class is always full of laughter, and we are very enthusiastic in giving our opinions or contribute to the lectures. We even have candies as our rewards for having the correct answers or winning the games. She not only a good teacher, but she also cares for her students very much. When we make any mistake, she will talk to us calmly to find out the reasons, and it is enough for us to feel grateful and never making the same mistake again. Other classes say that they are a little bit jealous since they do not have such a great head teacher like Ms. Hien, and everyone wants a chance to study with her. For us, she is like a big sister who can also help with our study. We love and respect her a lot, and we all hope to study with her again next year.

Tiếng Việt

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo dạy tiếng Anh, và hầu hết học sinh trong trường tôi đều muốn học lớp cô dạy. Cô tên là Hiền, và cô là người tốt nhất mà tôi từng được gặp. Cô cao với mái tóc dài màu đen, làn da sáng màu và một gương mặt xinh đẹp. Cô thường mặc áo dài với tông màu nhạt ở trường, và trang phục này rất phù hợp với cô. Cô Hiền còn rất trẻ, chỉ vào khoảng 25 tuổi, và bố của cô vẫn còn chở cô đến trường. Cô có một chất giọng nhẹ nhàng, và cô không bao giờ la mắng chúng tôi như nhiều giáo viên khác. Cách dạy của cô cũng rất sáng tạo bởi vì cô đã dành hai năm để đi du học nước ngoài. Bên cạnh sách giáo khoa, cô luôn tìm kiếm những tài liệu thú vị khác cho chúng tôi học, và cô có vài kỹ thuật đặc biệt để giúp chúng tôi ghi nhớ những từ mới và điểm ngữ pháp nhanh hơn và lâu hơn. Lớp học của cô luôn có đầy tiếng cười, và chúng tôi rất nhiệt tình trong việc cho ý kiến hoặc đóng góp vào bài giảng của cô. Chúng tôi thậm chí còn được kẹo như phần thưởng khi có được đáp án đúng hoặc thắng trò chơi. Cô không chỉ là một người giáo viên tốt, mà cô còn quan tâm rất nhiều đến học sinh của mình. Khi chúng tôi phạm lỗi, cô sẽ bình tĩnh nói chuyện để tìm ra nguyên nhân, và bao nhiêu đó đủ để chúng tôi cảm thấy biết ơn và không bao giờ tái phạm lại. Những lớp khác nói rằng họ có hơi ghen tị khi không có được một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô Hiền, và ai cũng muốn có cơ hội được học với cô. Đối với chúng tôi, cô giống như một người chị lớn có thể giúp chúng tôi trong việc học. Chúng tôi rất yêu quý và tôn trọng cô, và chúng tôi đều hy vọng rằng sẽ lại được gặp cô vào năm học sau.

Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học Mô đun 2

Tiếng Anh

Teacher plays an important role in every child’s soul. To me, miss Dung-my head teacher. She taught literature from grade 10 to 12. She is tall, young, slim body with round face and bright smile. She is a devoted and responsible teacher as she always prepares carefully all the lessons before going to class. She teaches us the way to love people and becoming a good citizen for the country. Moreover, student love the way she teach, mark the score and correct the mistake. In my opinion, she is not only my teacher but she also works as my second mother at school. She helps student through thick and thin in life. Whenever facing up with any problem, I have no hesitation to share with her then she finds out the best solution or gives me some helpful advice. Additionally, if we don’t attend the class for some reasons, she immediately contacts us and asks whether we are fine. It seems that she spend her youth to learn and give deep knowledge to young generation and she really enjoys the job. Most of the time she spend for taking care of children from education to daily life. She is one of my idols because of her talent, personality and career. Therefore, almost student look up to her and thank her for kindness and responsibility.

Tiếng Việt

Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong tâm hồn một đứa trẻ. Đối với tôi, cô dung – giáo viên chủ nhiệm là giáo viên tốt nhất của tôi. Cô dạy chúng tôi môn văn từ lớp 10 đến lớp 12. Cô cao, trẻ, dáng người nhỏ với khuôn mặt tròn và nụ cười sang. Cô ấy là giáo viên tận tâm và có trách nhiệm bởi cô luôn chuẩn bị bài giảng rất kĩ trước khi lên lớp. Cô dạy chúng tôi về cách yêu thương con người và trở thành một công dân tốt của đất nước. Hơn nữa, học sinh thích cách cô dạy, chấm điểm và sửa các lỗi sai. Với tôi, cô không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ thứ hai ở trường. Cô giúp đỡ học sinh qua khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp rắc rối, tôi không ngần ngại chia sẻ với cô và cô đưa ra những cách giải quyết tố nhất hay nhiều lời khuyên bổ ích. Ngoài ra, nếu chúng tôi không đi học bởi lý do nào đó, cô lập tức liên lạc và hỏi chúng tôi liệu có khoẻ không. Co dường như dành hết tuổi xuân để học và truyền bá kiến thức cho thế hệ trẻ và cô thật sự yêu mến công việc này. Hầu hết thời gian cô dành cho việc quan tâm tới học sinh từ giáo dục cho đến cuộc sống thường ngày. Cô là một trong những thần tượng của tôi bởi tài năng, tính cách và sự nghiệp của cô. Bởi thế, học sinh luôn ngưỡng mộ và cảm ơn cô vì sự tốt bụng và có trách nhiệm.

5/5 - (360 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tập làm văn lớp 5: Cảm nghĩ của em khi sắp phải xa mái trường Tiểu học

T5 Th2 17 , 2022
Cảm nghĩ của em khi sắp phải xa mái trường Tiểu học mang tới dàn ý chi tiết, cùng 11 bài văn mẫu, giúp các em học sinh lớp 5 có thêm nhiều ý tưởng mới để hoàn thiện bài viết của mình. Nhờ đó, sẽ ngày càng học tốt […]
Cảm nghĩ của em khi sắp phải xa mái trường tiểu học