Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học

văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về văn bản thông tin đã học, là tài liệu mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh.

Tài liệu bao gồm 2 đoạn văn mẫu lớp 6, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh khi làm văn của mình.

Đề : Viết đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 1

Văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” của Bùi Đình Phong đã giúp tôi hiểu rõ quá trình Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Từ khi, Bác rời Pác Bó về Tân Trào để đề nghị Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ có được cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho đến khi Bác rời Tân Trào về Hà Nội để triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, trao đổi và góp ý để sửa đổi cho bản thảo Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài. Và đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nhân dân và đất nước Nam.

  • Câu văn: Bản Tuyên ngôn đã được hoàn thành sau một thời gian dài.
  • Vị ngữ là cụm từ động từ: đã được hoàn thành (động từ trung tâm: hoàn thành)

Đoạn văn cảm nghĩ về một văn bản thông tin – Mẫu 2

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Phủ” đã giúp tôi nắm được những thông tin quan trọng về chiến dịch này. Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học. Nhan đề văn bản, cũng như đôi nét vắn tắt về bản chiến dịch đã cho tôi một cái nhìn tổng quan nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt là diễn biến của chiến dịch gồm có ba phần đã được người viết trình bày theo sơ đồ khoa học, thông tin tóm lược nhất nên rất dễ nhớ. Sau khi đọc xong văn bản, tôi cảm thấy hiểu hơn về lịch sử của dân tộc.

  • Câu văn: Các nội dung trong văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học.
  • Vị ngữ là cụm động từ: được trình bày ngắn gọn, khoa học (động từ trung tâm: trình bày)
Rate this post
Toán lớp 4 trang 49
Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 89 Kết nối tri thức tập 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *