Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi – Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về sự tồn tại của áp suất khí quyển, độ lớn của áp suất khí quyển. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 8 chương I trang 43, 44, 45.

Việc giải bài tập Vật lí 8 bài 12 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi

Bài C1 (trang 43 SGK Vật lí 8)

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?

Gợi ý đáp án:

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA. Hai lực này cùng phương thẳng đứng nhưng ngược chiều nhau.

Bài C2 (trang 43 SGK Vật lí 8)

Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét:

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả người - Giải bài tập trang 34 Tiếng Việt 5 tập 2 - Tuần 21

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với 3 trường hợp trên vào hình vẽ trên và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỗ trống trong các câu trong hình 12.1:

(1) Chuyển động lên trên: (Nổi lên mặt thoáng).

(2) Chuyển động xuống dưới: (Chìm xuống đáy bình).

(3) Đứng yên: (Lơ lửng trong chất lỏng).

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - Vat li 8 bai 12 1

Gợi ý đáp án:

a) FA< P

Vật chuyển động xuống dưới: (Chìm xuống đáy bình)

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - Vat li 8 bai 12 2

b) FA= P

Đứng yên: (Lơ lửng trong chất lỏng)

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - Vat li 8 bai 12 3

c) FA> P

Vật chuyển động lên trên: (Nổi lên mặt thoáng).

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - Vat li 8 bai 12 4

Bài C3 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

Gợi ý đáp án:

Vì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên khi thả miếng gỗ vào nước thì miếng gỗ sẽ chịu lực đẩy Ác-si-mét, khi miếng gỗ ngập trong nước thì lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lực P nên đã đẩy khối gỗ lên làm khối gỗ nổi.

Bài C4 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?

Gợi ý đáp án:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Miếng gỗ nổi và đứng yên trên mặt nước nghĩa là trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau.

Bài C5 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức: FA = d.V. Trong dó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào không đúng?

Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - Vat li 8 bai 12 5

A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ.

Xem Thêm:  Chính tả bài Ngắm trăng - Không đề trang 144

B. V là thể tích của cả miếng gỗ.

C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước.

D. V là thể tích được gạch chéo.

Gợi ý đáp án:

Đáp án B.

Vì:

Trong công thức: FA = d.V, d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ, chính là thế tích của phần miếng gổ chìm trong nước hay phần thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.

Bài C6 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Biết P = dv.V (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật. V là thể tích của vật) và FA = d1.V (trong đó d1 là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

– Vật sẽ chìm xuống khi: dv > d1.

– Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = d1.

– Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < d1.

Gợi ý đáp án:

So sánh trọng lượng của vật và lực đẩy Ác-si-mét do chất lỏng tác dụng lên vật:

P = dv.V và FA = d1.V (do vật là khối đặc ngập trong chất lỏng nên khi đo thể tích chất lỏng chiếm chỗ bằng thể tích của vật luôn).

Nếu:

– Vật sẽ chìm xuống nếu P > FA ↔ dv.V > d1.V ⇔ dv > d1

– Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng nếu P = FA ↔ dv.V = d1.V ⇔ dv = d1

– Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng nếu P < F ⇔ dv.V < d1.V ⇔ dv < d1

Bài C7 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần đố nhau ở đầu bài.

Gợi ý đáp án:

Do cấu trúc của hòn bi thép và chiếc tàu bằng thép khác nhau nên trọng lượng riêng hai vật này khác nhau. Tàu bằng thép rất nặng nhưng lại rỗng bên trong (trong là không khí hay những vật liệu nhẹ khác) do dó nêu xét cả con tàu thì trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu nổi trên mặt nước. Trong khi đó trọng lượng riêng của viên bi thép lớn hơn trong lượng riêng của nước nên nó chìm.

Xem Thêm:  Soạn bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 106 - Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 - Tuần 31

Bài C8 (trang 44 SGK Vật lí 8)

Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

Gợi ý đáp án:

Do trọng lượng riêng của thép (78000 N/m3) nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân (136000 N/m3) nên khi thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi sẽ nổi.

Bài C9 (trang 45 SGK Vật lí 8)

Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hãy tìm dấu thích hợp cho các ô trống:

FAM □ FAN.

FAM □ PM.

FAN □ PN.

PM □ PN.

Gợi ý đáp án:

+ Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước nên lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật là bằng nhau: FAM = FAN.

+ Vật M chìm xuống đáy bình nên FAM < PM.

+ Vật N lơ lửng trong chất lỏng nên FAN = PN.

+ PM > PN.

5/5 - (483 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Vật lý 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét - Soạn Lý 8 trang 36, 37, 38

T6 Th2 18 , 2022
Vật lý 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững vững kiến thức về độ lớn, công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 8 chương I trang 36, 37, 38. Việc giải bài tập […]
Vật lý 8 Bài 12: Sự nổi - Soạn Lý 8 trang 43, 44, 45 - giai vat ly 8 bai 10 1