Văn mẫu lớp 6: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Hôm nay, chiase24.com muốn giới thiệu Bài văn mẫu lớp 6: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc, thuộc sách Chân trời sáng tạo.

 Viết biên bản về một cuộc họp
Viết biên bản về một cuộc họp
Viết biên bản về một cuộc họp

Hy vọng với hướng dẫn sau đây, các bạn học sinh lớp 6 có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình. Mời tham khảo nội dung chi tiết.

Biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Yêu cầu với biên bản

1. Về hình thức, bố cục cần có:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên văn bản (biên bản về việc gì)
 • Thời gian, địa điểm ghi biên bản.
 • Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.
 • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa…)
 • Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tọa)

2. Về nội dung, thông tin cần bảo đảm:

 • Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.

Viết biên bản – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.
 • Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.
 • Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.
Xem Thêm:  Bài tập về dấu trọng âm Tiếng Anh - từ có 3 âm tiết

– Vấn đề còn tồn tại:

 • Một số bạn còn đi học muộn.
 • Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.
 • Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.
 • Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc trực tuần của lớp.
 • Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Lớp có tiến bộ so với tuần trước.
 • Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng 20 – 11

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Linh Chi
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 45 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Phương Thảo – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đỗ Đức Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Phương Thảo phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do nhà trường phát động.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Bụi phấn”: 13/45
 • Diễn kịch “Thầy giáo của em”: 26/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là diễn kịch.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia đóng kịch: Minh Trang, Thu Hà, Tuấn Anh – đóng vai học sinh; Hoàng Bách – Thầy giáo.
 • Nhóm viết kịch bạn: Minh Phương, Đỗ Hùng
Xem Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Lịch sử - Địa lý Tiểu học

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về nội dung của kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp tổng kết thi đua học năm học 2020 – 2021

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6B)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: thầy Nguyễn Đức Tuấn
 • Toàn thể học sinh lớp 6B: 48 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Hà Trang – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Hoàng Thu Thảo

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Hà Trang tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 30/48
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 18/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 48/48 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Vấn đề còn tồn tại: Nhiều học sinh còn chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường và lớp: còn đi học muộn, chưa làm bài tập về nhà…

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Nhiều bạn học sinh có thành tích học tập tập tốt.
 • Tuy nhiên cả lớp cần nghiêm túc thực hiện nội quy của trường và lớp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về chia sẻ việc nhà trong gia đình (8 mẫu)

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng 26 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6C)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 • Toàn thể học sinh lớp 6AC: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

….

5/5 - (507 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

T4 Th2 16 , 2022
Thuyết minh Bình ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi gồm 10 bài văn mẫu siêu hay, ấn tượng nhất. Qua 10 bài thuyết minh Đại Cáo Bình Ngô giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều ý mới, ý hay, ý đẹp khi làm văn. Đồng thời giúp […]
Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo - van mau lop 10 thuyet minh tac pham binh ngo dai cao 171811