Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập (3 mẫu)

Tuyên ngôn độc lập là một trong những tác phẩm trọng tâm phục vụ cho kì thi THPT Quốc gia. Chính vì vậy, chiase24.com sẽ cung cấp Bài văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập.

Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập (3 mẫu) - dan y tuyen ngon doc lap

Hy vọng với 3 mẫu dàn ý mà chúng tôi cung cấp, sẽ phục vụ cho các bạn học sinh lớp 12 ôn tập kiến thức về tác phẩm này.

Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập

Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập – Mẫu 1

I. Mở bài

– Giới thiệu khái quát về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn chương.

– Nêu khái quát về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa lịch sử và giá trị văn học của bản Tuyên ngôn độc lập.

II. Thân bài

1. Cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn độc lập

– Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp để làm cơ sở pháp lý cho Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam:

 • Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người … quyền mưu cầu hạnh phúc”
 • Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do … bình đẳng về quyền lợi.”

– Ý nghĩa:

 • Hồ Chí Minh tôn trọng và sử dụng hai bản tuyên ngôn có giá trị, được thế giới công nhận làm cơ sở pháp lý không thể chối cãi.
 • Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông”: lấy tuyên ngôn của Pháp để phản bác lại chúng, ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của chúng.
 • Đặt ngang hàng cuộc cách mạng, giá trị bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mỹ và Pháp, thể hiện lòng tự tôn dân tộc.
 • Lập luận chặt chẽ, sáng tạo: từ quyền con người (tự do, bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), “suy rộng ra” là quyền tự do bình đẳng của mọi dân tộc trên thế giới.

2. Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn độc lập

– Tội ác của thực dân Pháp

 • Vạch trần bản chất công cuộc “khai hóa” của thực dân Pháp: thực chất chúng thi hành nhiều chính sách dã man về chính trị, văn hóa – xã hội – giáo dục và kinh tế.
 • Vạch trần bản chất công cuộc “bảo hộ” của thực dân Pháp: hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), khiến cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, …
 • Chỉ rõ luận điệu xảo trá, lên án tội ác của chúng: là kẻ phản bội Đồng minh, không hợp tác với Việt Minh mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh, …
 • Nghệ thuật: Điệp cấu trúc “chúng + hành động”: nhấn mạnh tội ác của Pháp.
Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích cảnh thu và tình thu trong bài thơ Câu cá mùa thu

– Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta:

 • Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật
 • Kết quả: cùng lúc phá tan 3 xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

3. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc

– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát ly hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.

– Dựa vào điều khoản quy định về nguyên tắc dân tộc bình đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn để kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

– Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do … ”. Thể hiện quyết tâm đoàn kết giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.

– Lời văn đanh thép, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ tinh thần yêu nước nhân dân cả nước.

III. Kết bài

– Nêu khái quát về giá trị nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, ngôn ngữ hùng hồn, gần gũi, giàu tính biểu cảm.

– Đánh giá chung về giá trị nội dung (giá trị văn học, giá trị lịch sử) của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; đánh dấu mốc son trong lịch sử dân tộc ta.

Xem thêm Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập 

Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập – Mẫu 2

I. Mở bài

– Giới thiệu đôi nét về tác giả Hồ Chí Minh, tác phẩm Tuyên ngôn độc lập.

– Khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của bản Tuyên ngôn độc lập.

II. Thân bài

1. Cơ sở pháp lí

– Trích dẫn những lời bất hủ trong bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791.

– Ý nghĩa:

 • Thể hiện vốn hiểu biết văn hóa và trân trọng thành quả văn hóa của nhân loại của Bác.
 • Dùng hình thức “gậy ông đập lưng ông”: dùng chính lý lẽ của chúng để đẩy chúng vào tự vạch mặt.
 • Đặt ba bản Tuyên ngôn ngang hàng nhau, đặt ba nền độc lập đăng đối gợi được niềm tự hào dân tộc.

– Trích dẫn sáng tạo: “Suy rộng ra…”: từ quyền cá nhân nâng lên thành quên dân tộc.

2. Cơ sở thực tế

a. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp

– Lí lẽ: Thực dân Pháp kể công khai hóa thì Bác đã chứng minh đó không phải là công mà là tội.

Xem Thêm:  Soạn bài Trái Đất xanh của em trang 122 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 - Tuần 33

– Dẫn chứng:

 • Người đã kể ra tội ác của kẻ thù trên mọi mặt đời sống, cũng như đối với mọi giai cấp.
 • Thực dân Pháp đã rêu rao công lao bảo hộ Đông Dương nhưng Bác đã bác bỏ điều đỏ: chúng đã bán nước ra hai lần cho Nhật.

b. Biểu dương tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam

– Việt Minh đã “giúp người Pháp chạy qua biên thủy, cứu cho người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng, tài sản cho họ”.

– Tổng kết lại thành quả của cuộc Cách mạng: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”.

– Tranh thủ sự ủng hộ của các nước đồng minh: “một nước Việt Nam đã gan góc đứng về phía đồng minh…”

3. Lời tuyên bố độc lập

– Hồ Chủ tịch khẳng định: độc lập tự do vừa là quyền lợi, vừa là chân lý bất khả xâm phạm, yêu cầu quốc tế phải công nhận: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”

– Khích lệ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

– So sánh với Sông núi nước Nam, Bình Ngô đại cáo để thấy được nét độc đáo trong phong cách sáng tác của Hồ Chủ tịch.

III. Kết bài

– Đánh giá lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bản Tuyên ngôn độc lập.

– Cảm nhận của em về bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

Xem thêm Phân tích cơ sở thực tế của bản Tuyên ngôn độc lập 

Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập – Mẫu 3

I. Mở bài

– Giới thiệu đôi nét về tác giả Hồ Chí Minh.

– Giới thiệu khái quát về bản Tuyên ngôn độc lập.

II. Thân bài

1. Cơ sở pháp lý

– Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791, cho thấy vốn am hiểu sâu rộng của Bác.

– Trích dẫn sáng tạo “suy rộng ra…”: từ quyền cá nhân nâng lên thành quyền dân tộc, cho thấy tư tưởng nhân văn cao đẹp.

=> Qua đây thì đã đề cao những giá trị hiển nhiên của tư tưởng nhân loại và tạo tiền đề cho lập luận sẽ nêu ở mệnh đề tiếp theo.

– Ý nghĩa: thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, đặt ba nền độc lập ngang hàng nhằm thể hiện niềm tự hào dân tộc.

2. Cơ sở thực tiễn

a. Bản cáo trạng tội ác thực dân Pháp:

– Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về thái độ sống tích cực (3 Dàn ý + 13 Mẫu)

– Bác đã kể ra năm tội ác về chính trị:

 • Tước đoạt tự do dân chủ.
 • Luật pháp dã man, chính sách chia để trị.
 • Chém giết những chiến sĩ yêu nước của dân ta.
 • Ràng buộc dư luận và thi hành chính sách ngu dân.
 • Đầu độc bằng rượu cồn, thuốc phiện.

– Năm tội ác lớn về kinh tế:

 • Bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy.
 • Cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
 • Độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
 • Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, dân cày và dân buôn trở nên bần cùng
 • Không cho nhà tư sản của ta góc đầu lên.

– Về văn hóa – giáo dục:

 • Lập ra nhiều nhà tù hơn trường học.
 • Thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.
 • Tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
 • Trong vòng 5 năm bán nước ta 2 lần cho Nhật.
 • Thẳng tay khủng bố Việt Minh; “thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng”.

b. Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta

– Từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Nhân dân ta đã giành độc lập từ tay Nhật không phải từ tay Pháp.

– Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân và chế độ quân chủ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hoà. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

– Kêu gọi sự ủng hộ của các nước đồng minh: “quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam”.

3. Lời tuyên bố với thế giới

– Khẳng định nước Việt Nam ta có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.

– Nhân dân đã quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

=> “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc ta, thể hiện phong cách chính luận của Hồ Chí Minh.

III. Kết bài

– Bản “Tuyên ngôn độc lập” là sự kế thừa và phát triển những áng “thiên cổ hùng văn” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

– Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

Xem thêm Phân tích bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh 

5/5 - (546 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 7: Bình luận câu tục ngữ Trăm hay không bằng tay quen

T7 Th2 19 , 2022
Kho tàng tục ngữ của ông cha ta đã đem đến những lời khuyên vô cùng quý giá. Một trong số đó là câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen”. Chính vì vậy, chiase24.com sẽ giới thiệu Bài văn mẫu lớp 7: Bình luận câu tục ngữ Trăm […]
Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích bài Tuyên ngôn độc lập (3 mẫu) - tram hay khong bang tay que