Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Danh mục bài viết

Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 - bg2 34

L

A

T

E

X by Nguyễn T hế Út Ô 0169 344 3791

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 3

Câu 9. Cho hàm số y = 2x

3

+ 6x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

;

)

và đồng biến trên khoảng

(

0; +

)

.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

; +

)

.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

; +

)

.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

;

)

và nghịch biến trên khoảng

(

0; +

)

.

Câu 10. Cho hàm số f (x) đạo hàm trên khoảng (a; b) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào

sai?

A. Nếu f

(x) < với mọi x thuộc (a; b) t hàm số f (x) nghịch biến trên (a; b).

B. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) > với mọi x thuộc (a; b).

C. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) với mọi x thuộc (a; b).

D. Nếu f

(x) > với mọi x thuộc (a; b) t hàm số f (x) đồng biến trên (a; b).

Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?

A. y = x sin

2

x. B. y = cot x. C. y = sin x. D. y = x

3

.

Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y = x

3

x 2. B. y =

x 1

x + 3

.

C. y = x

4

+ 2x

2

+ 3. D. y = x

3

+ x

2

+ 2x + 1.

Câu 13. Khoảng nghịch biến của hàm số y = x

3

+ 3x

2

+ 4

A. (; ). B. (; 2) và ( 0; +).

C. (2; +). D. (2; 0 ).

Câu 14. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên tập xác định?

A. y =

2 3x

1 + 5x

. B. y = x

4

+ 3x

Xem Thêm:  Bài thơ Chạy giặc - Chạy Tây, Nguyễn Đình Chiểu

2

+ 18.

C. y = x

3

+ 2x

2

7x + 1. D. y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 20.

Câu 15. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y = x

4

+ x. B. y = x

4

x. C. y =

(

x 1

)

2018

. D. y =

(

x 1

)

2019

.

Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y =

x

x + 1

. B. y =

x

x

2

+ 1

.

C. y =

Ä

x

2

1

ä

2

3x + 2. D. y = tan x.

Câu 17. Cho hàm số y =

x

3

3

+ 3x

2

5x + 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (; 1).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 5).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5; +).

Câu 18. Cho hàm số y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 5. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên

(

1; 3

)

; nghịch biến trên mỗi khoảng

(

; 1

)

,

(

3; +

)

.

B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng

(

; 3

)

,

(

1; +

)

; nghịch biến trên

(

3; 1

)

.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương

5/5 - (507 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Thủ thuật casio tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton

CN Th2 20 , 2022
GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia BÙI THẾ VIỆT BÙI THẾ VIỆT Chuyên Đề CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia THỦ THUẬT CASIO TÌM HỆ SỐ TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON Tác giả : Bùi Thế Việt – Chuyên gia thủ thuật CASIO A – GIỚI THIỆU […]
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 - bg1 70