Tuyển tập 217 bài toán đồ thị và bảng biến thiên

Danh mục bài viết

Tuyển tập 217 bài toán đồ thị và bảng biến thiên - bg2 33

L

A

T

E

X PAGE TOÁN HỌC CẤP https://www.facebook.com/MATHDDT/

Nhìn vào đồ thị ta thấy f

0

(t) 0 t 3.

Do 2 + e

x

3 x 0 nên hàm số y = f (2 + e

x

) nghịch biến trên (; 0).

Chọn đáp án B

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau

x

y

0

y

2

0

2

+

+

0

0

+

0

33

11

33

Hàm số y = f (x) + 2018 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A (2; 0). B (3; +). C (0; 2). D (2018; 2020).

Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số y = f (x) + 2018 được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = f (x) lên trên 2018 đơn

vị nên không làm thay đổi các khoảng đồng biến.

Vy hàm số y = f (x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (; 2) và (0; 2).

Chọn đáp án C

Câu 4.

Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục trên R, đồ thị hình bên. Hàm số

y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (0; 1). B (; 0). C (1; 2). D (2; +).

x

y

2

1 1

2

O

Hướng dẫn giải

Nhìn đồ t hị ta thấy hàm số đi xuống trên khoảng (1; 1) do đó hàm số nghịch biến trên khoảng

(0; 1).

Chọn đáp án A

Câu 5.

Cho hàm số y = f (x) đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên

khoảng nào dưới đây?

A (0; 2). B (2; 2). C (2; +). D (; 0).

O

x

y

1

1

2

2

2

Hướng dẫn giải

“Toán học môn thể dục của trí tuệ Isocrates Trang 2

5/5 - (303 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh - Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

CN Th2 20 , 2022
Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh nhằm giúp các bạn có thể luyện tập […]
Tuyển tập 217 bài toán đồ thị và bảng biến thiên - bai tap menh de quan he trong tieng anh tai lieu on tap mon tieng anh 145705