Tổng hợp những bái hát Tiếng Anh cho trẻ em

Tổng hợp những bài hát Tiếng Anh cho trẻ em, đã được chiase24.com sưu tầm và đăng tải tại đây. Hy vọng với danh sách những bài hát này, các học sinh có thể học Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video và lời của một số bài hát Tiếng Anh dành cho trẻ em.

A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S
T U V
W X
Y and Z.

Now i know my Abc

Next time want sing with me.

2. Bingo

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-N-G-O
(clap)-(clap)-N-G-O
(clap)-(clap)-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-G-O
(clap)-(clap)-(clap)-G-O
(clap)-(clap)-(clap)-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
And Bingo was his name-o.

3. Five Little Ducks

Five little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only four little ducks came back

One, two, three, four

Four little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only three little ducks came back

One, two, three

Three little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only two little ducks came back

One, two

Two little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only one little duck came back

One

One little duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But none of the five little ducks came back

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Tổng hợp những kết bài tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (19 mẫu)

Sad mother duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
And all of five little ducks came back

Five little ducks went out to play
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
And all of the five little ducks came back!

4. Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveler in the dark.
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
How I wonder what you are.

5. Old MacDonald Had A Farm

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some cows
Ee i ee i oh
With a moo-moo here
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo-moo
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some chicks
Ee i ee i o
With a cluck-cluck here
And a cluck-cluck there
Here a cluck, there a cluck
Everywhere a cluck-cluck

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some pigs
Ee i ee i o
With an oink-oink here
And an oink-oink there
Here an oink, there an oink
Everywhere an oink-oink

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o

6. The finger family

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Xem Thêm:  Kể về một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà em biết (Dàn ý + 6 mẫu)

Baby finger, baby finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

7. Baby shark

Baby shark, doo doo doo doo doo doo
Baby shark, doo doo doo doo doo doo
Baby shark, doo doo doo doo doo doo
Baby shark!

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
Mommy shark!

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
Daddy shark!

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
Grandma shark!

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
Grandpa shark!

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo
Let’s go hunt!

Run away, doo doo doo doo doo doo
Run away, doo doo doo doo doo doo
Run away, doo doo doo doo doo doo
Run away!

Safe at last, doo doo doo doo doo doo
Safe at last, doo doo doo doo doo doo
Safe at last, doo doo doo doo doo doo
Safe at last!

It’s the end, doo doo doo doo doo doo
It’s the end, doo doo doo doo doo doo
It’s the end, doo doo doo doo doo doo
It’s the end!

8. The number song

Let us learn the numbers
We are gonna have fun
Let us learn the numbers
We are gonna have fun

1, 2, 3, 4, 5
It’s the numbers up to five
1, 2, 3, 4, 5
See the numbers come alive
1, 2, 3, 4, 5
Count the numbers as they fly
1, 2, 3, 4, 5
See the numbers reach the sky
Reach the sky, Reach the sky, Reach the sky
Sky, Sky, Sky

6, 7, 8, 9, 10
It’s the numbers 6 to 10
6, 7, 8, 9, 10
Say the numbers now and then
6, 7, 8, 9, 10
Write it every now and then
6, 7, 8, 9, 10
Learning numbers makes it fun
Makes it fun, Makes it fun, Makes it fun
Fun, Fun, Fun

Xem Thêm:  Soạn Sinh 9 Bài 31: Công nghệ tế bào - Giải bài tập Sinh 9 trang 91

11 and 12
Numbers on the bell
11 and 12
We can ring the bell
11 and 12
Doesn’t hurt to tell
11 and 12
Now you know it well

13, 14, 15
Numbers on a palanquin
13, 14, 15
Draw the numbers nice and clean
13, 14, 15
Nothing goes in between
13, 14, 15
We have learned till fifteen
Let’s have fun, Let’s have fun, Let’s have fun,
Fun, Fun, Fun

16, 17, 18
You can learn it if you are keen
16, 17, 18
See the numbers on the screen
16, 17, 18
Now you are a loving teen
16, 17, 18
The numbers are tall and lean
Tall and lean, Tall and lean, Tall and lean,
Lean, Lean, Lean

19 and 20
Numbers are trendy
19 and 20
Board is not empty
19 and 20
Numbers are plenty
19 and 20
We have learned till twenty
Twenty twenty twenty twenty twenty twenty

We have learned the numbers
We had a lot of fun
We have learned the numbers
We had a lot of fun

Lot’s of fun!

9. Goodbye song

Bye bye.
Goodbye.
Bye, bye, bye, bye.
Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
GOODBYE!

10. Hello song

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!
I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.
I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

5/5 - (507 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tóm tắt truyện Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( 4 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu là một tác phẩm được Nguyễn Ái Quốc viết khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt tại Trung Quốc giải về và bắt giam tại Hỏa Lò để chuẩn bị xử án, còn Va-ren lúc ấy nhận chức. […]
Tóm tắt truyện Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( 4 mẫu) - tom tat truyen nhung tro lo hay la va ren va phan boi chau 4 mau 146818