Toán lớp 5 trang 91, 92

Toán lớp 5 trang 91, 92

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 91, 92 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hình thang của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Hình thang

Giải bài tập Toán 5 trang 91, 92

Bài 1 (trang 91 SGK Toán 5)

Trong các hình dưới đây hình nào là hình thang?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Ta thấy hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.

Bài 2 (trang 92 SGK Toán 5)

Trong 3 hình dưới đây hình nào có:

Bài 2

– Bốn cạnh và 3 góc?

– Hai cặp cạnh đối diện song song?

– Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?

– Có bốn góc vuông?

Gợi ý đáp án:

Hình 1, hình 2, hình 3 có 4 cạnh và 3 góc

Hình 1, hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song

Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song

Hình 1 có bốn góc vuông

Bài 3 (trang 92 SGK Toán 5)

Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình thang?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Bài 3

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình đã cho để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

Bài 4 (trang 92 SGK Toán 5)

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh nào vuông góc với 2 đáy.

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Hình thang ABCD có những góc A và góc D là góc vuông

Cạnh AD vuông góc với 2 đáy

Rate this post
Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương
Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *