Toán lớp 5 trang 48

Toán lớp 5 trang 48

Giải tập SGK Toán 5 trang 48 giúp các em học sinh 5 xem gợi ý giải các tập Luyện tập chung trang 48 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập chung trang 48

Giải bài tập Toán 5 trang 48

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét

a) 3m6dm    b) 4dm     c) 34m 5cm     d) 345 cm

Gợi ý đáp án:

a) 3m6dm = 3,6m

c) 34m 5cm = 34,05m

b) 4dm = 0,4m

d) 345 cm = 3,45 m

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 5)

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đơn vị đo tấn Đơn vị đo ki-lô-gam
3,2 tấn 3200kg
502kg
2,5 tấn
21kg

Gợi ý đáp án:

502kg =0,502 tấn;

2,5 tấn = 2 tấn 5 tạ = 2000kg + 500kg = 2500 kg;

21kg = 0,021 tấn.

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

Đơn vị đo tấn Đơn vị đo ki-lô-gam
3,2 tấn 3200kg
0,502 tấn 502kg
2,5 tấn 2500 kg
0,021 tấn 21kg

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án:

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án:

Bài 5 (trang 48 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Túi cam cân nặng:

a)……kg

b)……g

Bài 5

Gợi ý đáp án:

Đổi 1kg = 1000g.

Tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải là:

1000g + 500g + 200g + 100g = 1800g

1800g = 1,8kg

Do đó túi cam cân nặng 1,8kg hay 1800g.

Vậy ta điền như sau:

a) 1,8kg;

b) 1800g.

Rate this post
Soạn văn 6 trang 114 Kết nối tri thức
Đoạn văn ý nghĩa của hình ảnh so sánh mặt trời lúc bình minh trong bài Cô Tô

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *