Toán lớp 5 trang 21

Toán lớp 5 trang 21

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 21 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 21. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập trang 21

Giải bài tập Toán 5 trang 21

Bài 1 (trang 21 SGK Toán 5)

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Gợi ý đáp án:

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Bài 2 (trang 21 SGK Toán 5)

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800000×3=2400000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2400000: (3+1)=600000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

800000−600000=200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 5)

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau).

Gợi ý đáp án:

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

10 + 20=30 (người)

30 người gấp 10 người số lần là:

30 : 10=3 (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

35 × 3=105(m)

Đáp số: 105m.

Bài 4 (trang 21 SGK Toán 5)

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: … bao?

 Giải

Xe tải đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

50×300=15000(kg)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

15000:75=200 (bao)

Đáp số: 200 bao.

Rate this post
Toán lớp 4 trang 23
Các phép liên kết - Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *