Toán lớp 5 trang 20, 21

Toán lớp 5 trang 20, 21

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 20 giúp các em học sinh 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) trang 20, 21. Với lời giải Toán 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

Giải bài tập Toán 5 trang 21

Bài 1 (trang 21 SGK Toán 5)

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Bài 2 (trang 21 SGK Toán 5)

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: … ngày?

 Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

20 × 120 = 2400 (ngày)

150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 5)

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

3 máy bơm: 4 giờ

6 máy bơm: … giờ?

Giải:

(Phương pháp tìm tỉ số)

6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là:

6 : 3=2 (lần)

6 máy bơm hút hết nước hồ sau số giờ là:

4 : 2 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ.

Rate this post
Các phép liên kết - Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Toán lớp 5 trang 19, 20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *