Toán lớp 5 trang 19

Toán lớp 5 trang 19

Giải tập SGK Toán 5 trang 18 giúp các em học sinh 5 xem gợi ý giải các tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán trang 18, 19. Với lời giải Toán 5 cho từng rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Giải bài tập Toán 5 trang 19

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 5)

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

5m : 80 000 đồng

7m: … đồng?

Giải

Mua 1m vải hết số tiền là:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

16 000 × 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 5)

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: … cây thông?

 Giải

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

1200 × 4 = 4800 (cây thông)

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 5)

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Gợi ý đáp án:

a) Tóm tắt:

1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng … người ?

Giải

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

21 × 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người.

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng … người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

15 × 4 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Rate this post
Toán lớp 5 trang 19, 20
Soạn văn 6 trang 68 Cánh Diều

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *