Toán lớp 4 trang 67, 68

Toán lớp 4 trang 67, 68

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 67, 68 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân một số với một hiệu của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Nhân một số với một hiệu

Giải bài tập Toán 4 trang 67, 68

Bài 1 (trang 67 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a b c a x (b – c) a x b – a x c
3 7 3 3 x (7 – 3) = 12 3 x 7 – 3 x 3 = 12
6 9 5
8 5 2

Gợi ý đáp án:

a b c a x (b – c) a x b – a x c
3 7 3 3 x (7 – 3) = 12 3 x 7 – 3 x 3 = 12
6 9 5 6 x ( 9 – 5) = 24 6 x 9 – 6 x 5 = 24
8 5 2 8 x (5 – 2) = 24 8 x 5 – 5 x 2 = 24

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 4)

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

Mẫu: 26 × 9 = 26 × (10 – 1)

                    = 26 × 10 – 26 × 1

                    = 260 – 26 = 234

Gợi ý đáp án:

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)

= 47 × 10 – 47 × 1

= 470 – 47 = 423

24 × 99 = 24 × (100 – 1)

= 24 × 100 – 24 × 1

= 2400 – 24 = 2376

b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

= 138 × 10 – 138 × 1

= 1380 – 138 = 1242

123 × 99 = 123 × (100 – 1)

= 123 × 100 – 123 × 1

= 12300 – 123 = 12177

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 4)

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả trứng. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Gợi ý đáp án:

Số quả trứng còn lại của cửa hàng là:

175 × (40 – 10) = 5250 (quả trứng)

Đáp số: 5250 quả trứng

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 4)

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

(7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã cho có giá trị bằng nhau, hay:

(7 – 5) × 3 = 7 × 3 – 5 × 3

Khi nhân một hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Rate this post
Toán lớp 4 trang 68
Toán lớp 4 trang 66, 67

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *