Toán lớp 4 trang 61

Toán lớp 4 trang 61

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 60, 61 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Tính chất kết hợp của phép nhân của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Tính chất kết hợp của phép nhân

Giải bài tập Toán 4 trang 61

Bài 1 (trang 61 SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2= 20 = 40

a) 4 × 4 × 3

3 × 5 × 6

b) 5 × 2 × 7

3 × 4 × 5

Gợi ý đáp án:

a) 4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90

Cách 2: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90

b) 5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7 = (5 × 2) × 7 = 10 × 7= 70

Cách 2: 5 × 2 × 7 = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70

3 × 4 × 5 = ?

Cách 1: 3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60

Cách 2: 3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × 20 = 60

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 × 5 × 2

5 × 2 × 34

b) 2 × 26 × 5

5 × 9 × 3 × 2

Gợi ý đáp án:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130

5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340

b) 2 × 26 × 5 = 26 × 2 × 5 = 26 × (2 × 5 ) = 26 × 10 = 260

5 × 9 × 3 × 2 = 9 × 3 × 5 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270

Bài 3 (trang 61 SGK Toán 4)

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có hai học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiên học sinh đang ngồi học?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh trong mỗi phòng học là:

2 × 15 = 30 (học sinh)

Có tất cả số học sinh đang ngồi học là:

30 × 8 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh.

Rate this post
Dàn ý phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà
Toán lớp 4 trang 59, 60

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *