Toán lớp 4 trang 6

Toán lớp 4 trang 6

Giải tập SGK Toán 4 trang 6 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các tập Biểu thức có chứa một chữ. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài tập Toán 4 trang 6

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

Gợi ý đáp án:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133

Gợi ý đáp án:

a)

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133 125 + 30 = 155 125 + 100 = 225

b)

y 200 960 1350
y – 20 200 – 20 =180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 4)

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Gợi ý đáp án:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Rate this post
11 công thức tính toán trong Địa Lý
Toán lớp 4 trang 5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *