Toán lớp 4 trang 55

Toán lớp 4 trang 55

Giải tập SGK Toán 4 trang 55 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các tập của Thực hành vẽ hình vuông của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Thực hành vẽ hình vuông

Giải bài tập Toán 4 trang 55

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 4)

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Gợi ý đáp án:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

  • Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
  • Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.
  • Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

Bài 1

b) Chu vi hình vuông ABCD là:

4 × 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD

4 × 4 = 16 (cm2)

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 4)

Vẽ theo mẫu:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự chấm các điểm mốc trên giấy kẻ ô ly rồi nối lại để có hai hình vuông ở câu a và một hình vuông ở câu b.

Học sinh tự chấm tâm hình tròn ở câu b rồi vẽ hình tròn có bán kính bằng 2 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 4)

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không;

b) Có bằng nhau hay không.

Gợi ý đáp án:

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm theo các bước sau:

  • Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.
  • Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 5cm, CB = 5cm.
  • Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 5cm.

Bài 3

a) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

b) Dùng thước đo ta thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Rate this post
Toán lớp 4 trang 55, 56
Toán lớp 4 trang 54

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *