Toán lớp 4 trang 50

Toán lớp 4 trang 50

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 50 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Hai đường thẳng vuông góc của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Toán 4 trang 50

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4)

Dùng ê ke để điểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  • Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.
  • Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 4)

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đó.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Trong hình chữ nhật ABCD, các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 4)

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Bài 4 (trang 50 SGK Toán 4)

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Bài 4

Gợi ý đáp án:

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh không vuông góc với nhau

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Rate this post
Cảm nhận về nhân vật người vợ nhặt (7 mẫu)
Toán lớp 4 trang 49

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *