Toán lớp 4 trang 49

Toán lớp 4 trang 49

Giải tập SGK Toán 4 trang 49 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Góc nhọn, , góc bẹt của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Góc nhọn, , góc bẹt

Giải bài tập Toán 4 trang 49

Bài 1 (trang 49 SGK Toán 4)

Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, , góc bẹt?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Trong các góc trên:

  • Góc đỉnh A; cạnh AM, AN và góc đỉnh D; cạnh DU, DV là góc nhọn
  • Góc đỉnh B; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O; cạnh OG, OH là
  • Góc đỉnh E; cạnh EX, EY là góc bẹt
  • Góc đỉnh C; cạnh CI, CK là góc vuông

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 4)

Trong các hình tam giác sau:

  • Hình tam giác nào có 3 góc nhọn?
  • Hình tam giác nào có góc vuông?
  • Hình tác giác nào có ?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Trong ba hình tam giác trên:

  • Tam giác có 3 góc nhọn là tam giác ABC
  • Tam giác có góc vuông là tam giác DEG
  • Tam giác có góc tù là tam giác MNP
Rate this post
Toán lớp 4 trang 50
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *