Toán lớp 4 trang 44

Toán lớp 4 trang 44

Giải tập SGK Toán 4 trang 43, 44 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các tập của Biểu thức có chứa ba chữ của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài tập Toán 4 trang 44

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 4)

Tính giá trị của a + b + c nếu:

Gợi ý đáp án:

a) Thay số vào chữ ta có:

a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) Thay số vào chữ ta có:

a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 4)

a × b × c là biểu thức có chứa ba chữ.

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a × b × c là:

a × b × c = 4 × 3 × 5 = 12 × 5 = 60

Tính giá trị của a × b × c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2

b) a = 15, b = 0 và c = 37

Gợi ý đáp án:

Tính như sau:

a) a × b × c = 9 × 5 × 2 = 45 × 2 = 90

b) a × b × c = 15 × 0 × 37 = 0 × 37 = 0

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 4)

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức:

b) m – n – p

m – (n + p)

c) m + n × p

(m + n) × p

Gợi ý đáp án:

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

m + (n + p) = 10 + (5 + 2) = 10 + 7 = 17

b) m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3

m – (n + p) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3

c) m + n × p= 10 + 5 × 2 = 10 + 10 = 20

(m + n) × p= (10 + 5) × 2 = 15 × 2 = 30

Bài 4 (trang 44 SGK Toán 4)

Độ dài các cạnh của hình tam giá là a, b, c

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Bài 4

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm;

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

P = a + b + c

Trong đó: a, b, c là độ dài các cạnh (cùng đơn vị đo)

b) Chu vi của hình tam giác

P = a + b +c = 5 + 4 + 3 = 12 (cm)

P = a + b +c = 10 + 10 + 5 = 25 (cm)

P = a + b +c = 6 + 6 + 6 = 6 × 3 = 18 (dm)

Rate this post
Toán lớp 4 trang 45
Toán lớp 4 trang 43

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *