Toán lớp 4 trang 43

Toán lớp 4 trang 43

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 42, 43 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Tính chất giao hoán của phép cộng của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài tập Toán 4 trang 43

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 4)

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = …..

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = …..

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = …..

Gợi ý đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …..

65 + 297 = ….. + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ….

84 + 0 = …. + 84

a + 0 = …. + a = …..

Gợi ý đáp án:

Viết số hoặc chữ như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3 (trang 43 SGK Toán 4)

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 …. 4017 + 2975

2975 + 4017 …. 4017 + 3000

2975 + 4017 …. 4017 + 2900

b) 8264 + 927 …. 927 + 8300

8264 + 927 …. 900 + 8264

927 + 8264 ….. 8264 + 927

Gợi ý đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Rate this post
Toán lớp 4 trang 44
Toán lớp 4 trang 42

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *