Toán lớp 4 trang 40

Toán lớp 4 trang 40

Giải tập SGK Toán 4 trang 39, 40 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các tập của Phép trừ của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Phép trừ

Giải bài tập Toán 4 trang 40

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 987864 – 783251

969696 – 656565

b) 839084 – 426937

628450 – 35813

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4)

Tính:

a) 48600 – 9455

65102 – 13859

b) 80000 – 48765

941302 – 298764

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 4)

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415 km

Bài 4 (trang 40 SGK Toán 4)

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Gợi ý đáp án:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Rate this post
110 đề đọc hiểu Ngữ văn 12 (Có đáp án)
Toán lớp 4 trang 39

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *