Toán lớp 4 trang 27

Toán lớp 4 trang 27

Giải tập SGK Toán 4 trang 26, 27 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải 3 tập của Tìm số trung bình cộng. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Tìm số trung bình cộng

Giải bài tập Toán 4 trang 27

Bài 1 (trang 27 SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52

c) 34 ; 43 ; 52 và 39

b) 36 ; 42 và 57

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Gợi ý đáp án:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Bài 2 (trang 27 SGK Toán 4)

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Gợi ý đáp án:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Bài 3 (trang 27 SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Gợi ý đáp án:

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Rate this post
Toán lớp 4 trang 28
Hồn Trương Ba da hàng thịt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *