Toán lớp 4 trang 24

Toán lớp 4 trang 24

Giải tập SGK Toán 4 trang 24 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải 4 tập của Bảng đơn vị đo khối lượng trang 24. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Bảng đơn vị đo khối lượng trang 24

Giải bài tập Toán 4 trang 24

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = … g

10g = … dag

b) 4dag = … g

8hg = … dag

1hg = … dag

10dag =… hg

3kg = … hg

7kg = … g

2kg 300g = … g

2kg 30g = … g.

Gợi ý đáp án:

a) 1dag = 10g

10g = 1 dag

b) 4dag = 40g

8hg = 80dag

1hg = 10 dag

10dag = 1 hg

3kg = 30hg 2kg

7kg = 7000g

300g = 2300g

2kg 30g = 2030g

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 4)

Tính:

380g + 195g

928 dag – 274 dag

Gợi ý đáp án:

380g + 195g =575g

928 dag – 274 dag = 654 dag

452hg × 3 = 1356 hg

768 hg : 6 = 128 hg

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 4)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5dag …. 50g

8 tấn … 8100kg

4 tạ 30kg … 4 tạ 3kg

3 tấn 500kg … 350kg

Gợi ý đáp án:

5dag = 50g

8 tấn < 8100kg

4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg

3 tấn 500kg = 3500kg

Bài 4 (trang 24 SGK Toán 4)

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Gợi ý đáp án:

4 gói bánh nặng số gam là:

150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo nặng số gam là:

200 × 2 = 400 (g)

Tất cả có số gam bánh và kẹo là:

600 + 400 = 1000 (g)

Đổi: 1000g = 1kg.

Đáp số: 1kg

Rate this post
Hồn Trương Ba da hàng thịt
Toán lớp 4 trang 23

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *