Toán lớp 4 trang 23

Toán lớp 4 trang 23

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 23 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải 4 bài tập của bài Yến, tạ, tấn trang 23. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Yến, tạ, tấn trang 23

Giải bài tập Toán 4 trang 23

Bài 1 (trang 23 SGK Toán 4)

Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào chỗ chấm thích hợp:

a) Con bò cân nặng …. ;

b) Con gà cân nặng …. ;

c) Con voi cân nặng …. ;

Gợi ý đáp án:

a) Con bò cân nặng 2 tạ;

b) Con gà cân nặng 2kg;

c) Con voi cân nặng 2 tấn.

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = …kg

10kg = …kg

b) 1 tạ = …yến

10 yến =… tạ

1 tạ = …kg

100kg = …tạ

c) 1 tấn = … tạ

10 tạ = … tấn

1 tấn = …kg

1000 kg = …tấn

5 yến = …kg

8 yến = …kg

4 tạ = …yến

2 tạ = …kg

9 tạ = …kg

4 tạ 60kg =…kg

3 tấn = … tạ

8 tấn =… tạ

5 tấn = … kg

2 tấn 85kg =…kg

1 yến 7kg = …kg

5 yến 3kg = …kg

Gợi ý đáp án:

a) 1 yến = 10 kg

10 kg = 1 yến

b) 1 tạ = 10 yến

10 yến = 1 tạ

1 tạ = 100 kg

100kg = 1 tạ

c) 1 tấn = 10 tạ

10 tạ = 1 tấn

1 tấn = 1000 kg

1000kg = 1 tấn

5 yến = 50 kg

8 yến = 80 kg

4 tạ = 40 yến

2 tạ = 200 kg

9 tạ = 900 kg

4 tạ 60 kg = 460 kg

3 tấn = 30 tạ

8 tấn = 80 tạ

5 tấn = 5000 kg

2 tấn 85kg = 2085 kg

1 yến 7 kg = 17 kg

5 yến 3kg = 53kg

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 4)

Tính:

18 yến + 26 yến

648 tạ – 75 tạ

135 tạ × 4

512 tấn : 8

Gợi ý đáp án:

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

135 tạ × 4 = 540 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 4)

Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Gợi ý đáp án:

Đổi: 3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe đó chở được số tạ muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Cả hai chuyến xe chở được số tạ muối là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Rate this post
Toán lớp 4 trang 24
Toán lớp 5 trang 21

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *