Toán lớp 4 trang 22

Toán lớp 4 trang 22

Giải tập SGK Toán 4 trang 22 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải 5 tập của Luyện tập trang 22. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 22

Giải bài tập Toán 4 trang 22

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4)

a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Gợi ý đáp án:

a) Số bé nhất có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số lần lượt là 0 ; 10 ; 100.

b) Viết số lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số lần lượt là 9 ; 99 ; 999.

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 4)

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Gợi ý đáp án:

a) Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

b) Dãy các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; … 97; 98; 99.

Dãy số trên là dãy số cách đều, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Dãy số đã cho có số số hạng là:

(99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số hạng)

Vậy có 90 số có hai chữ số.

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 4)

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 85967 < 859 167;

c) 609 608 < 609 60;

b) 42 037 > 482 037;

d) 264 309 =64 309.

Gợi ý đáp án:

a) 859 067 < 859 167;

c) 609 608 < 609 609;

b) 492 037 > 482 037;

d) 264 309 = 264 309.

Bài 4 (trang 22 SGK Toán 4)

Tìm số tự nhiên x, biết:

Chú ý: Có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là 0; 1; 2; 3; 4.

Gợi ý đáp án:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là: 0; 1; 2; 3; 4.

b) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là: 3; 4. Vậy x là: 3; 4.

Bài 5 (trang 22 SGK Toán 4)

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Gợi ý đáp án:

Các số tự nhiên tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là: 70; 80; 90. Vậy x là: 70; 80; 90.

Rate this post
Đoạn văn trình bày cảm nhận về một nhân vật trẻ em mà em thấy thú vị
Toán lớp 4 trang 20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *