Toán lớp 4 trang 19

Toán lớp 4 trang 19

Giải tập SGK Toán 4 trang 19 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải 4 tập của Dãy số tự nhiên. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Dãy số tự nhiên trang 19

Giải bài tập Toán 4 trang 19

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 4)

Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 4)

Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4 ; 5 ; … .

d) 9 ; 10 ; … .

b) … ; 87 ; 88.

e) 99 ; 100 ; … .

c) 896 ; … ; 898.

g) 9998 ; 9999 ; … .

Gợi ý đáp án:

b) 86; 87; 88

e) 99; 100; 101

c) 896; 897; 898

g) 9998; 9999; 10000.

Bài 4 (trang 19 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909 ; 910 ; 911 ; … ; … ; … ; … ; … .

b) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; … ; … ; … ; … ; … ; … .

c) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; … ; … ; … ; … ; … ; … .

Gợi ý đáp án:

a) 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916.

b) 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.

c) 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Rate this post
Toán lớp 4 trang 20
Soạn văn 6 trang 67 Cánh Diều

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *