Toán lớp 4 trang 13

Toán lớp 4 trang 13

Giải tập SGK Toán 4 trang 12, 13 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải 4 tập của So sánh các số có nhiều chữ số. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài So sánh các số có nhiều chữ số

Giải bài tập Toán 4 trang 13

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

9999 … 10 000

99 999 … 100 000

726 585 … 557 652

653 211 … 653 211

43 256 … 432 510

845 713 … 854 713

Gợi ý đáp án:

9999 < 10 000

99 999 < 100 000

726 585 > 557 652

653 211 = 653 211

43 256 < 432 510

845 713 < 854 713

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4)

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011.

Gợi ý đáp án:

So sánh các số đã cho ta có: 59 876 < 499 873 < 651 321 < 902 011.

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011.

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 4)

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018.

Gợi ý đáp án:

So sánh các số đã cho ta có: 2467 < 28 092 < 932 018 < 943 567.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2467 ; 28 092 ; 932 018 ; 943 567.

Bài 4 (trang 13 SGK Toán 4)

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Gợi ý đáp án:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

“>

b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100.

“>

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999999.

“>

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100000.

“>

Rate this post
Toán lớp 4 trang 13, 14
Toán lớp 4 trang 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *