Toán lớp 4 trang 13, 14

Toán lớp 4 trang 13, 14

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 13, 14 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải 4 bài tập của bài Triệu và lớp triệu. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Triệu và lớp triệu

Giải bài tập Toán 4 trang 13, 14

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4)

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Gợi ý đáp án:

Ta đếm lần lượt như sau: 1 triệu ; 2 triệu ; 3 triệu ; 4 triệu ; 5 triệu ; 6 triệu ; 7 triệu ; 8 triệu ; 9 triệu ; 10 triệu.

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

1 chục triệu
10 000 000

5 chục triệu
………………….

9 chục triệu
………………….

2 chục triệu
20 000 000

6 chục triệu
………………….

1 trăm triệu
100 000 000

3 chục triệu
………………….

7 chục triệu
………………….

2 trăm triệu
………………….

4 chục triệu
………………….

8 chục triệu
………………….

3 trăm triệu
………………….

Gợi ý đáp án:

1 chục triệu
10 000 000

5 chục triệu
50 000 000

9 chục triệu
90 000 000

2 chục triệu
20 000 000

6 chục triệu
60 000 000

1 trăm triệu
100 000 000

3 chục triệu
30 000 000

7 chục triệu
70 000 000

2 trăm triệu
200 000 000

4 chục triệu
40 000 000

8 chục triệu
80 000 000

3 trăm triệu
300 000 000

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 4)

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.

Ba trăm năm mươi.

Sáu trăm.

Một nghìn ba trăm.

Năm mươi nghìn.

Bảy triệu.

Ba mươi sáu triệu.

Chín trăm triệu.

Gợi ý đáp án:

15 000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0

50 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

7 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

36 000 000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

900 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài 4 (trang 14 SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Rate this post
50 câu trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh (Có đáp án)
Toán lớp 4 trang 13

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *