Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 91 – Giải bài tập Toán lớp 4 trang 91, 92, 93

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 91, 92, 93 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 91 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập chung trang 91

Giải bài tập Toán 4 trang 91, 92, 93

Bài 1 (trang 91, 92 SGK Toán 4)

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, … ). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93574        B. 29687         C. 17932        D. 80296

b) Phép cộng

Bài 1
Bài 1

Có kết quả là:

A. 699912      B. 69902         C. 70002         D. 60002

c) Phép trừ

Bài 1
Bài 1

Có kết quả là:

A. 5625         B. 5685            C. 5675            D. 5575

Xem Thêm:  Bài viết số 3 lớp 11 đề 4: Những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

a) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số?

A. 5 chữ số      B. 4 chữ số        C. 3 chữ số        D. 2 chữ số

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

Bài 1
Bài 1

Gợi ý đáp án:

a) Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn.

Chọn đáp án B.

b)

Bài 1
Bài 1

Chọn đáp án C.

c)

Bài 1
Bài 1

Chọn đáp án D.

d) Ta có: 67200 : 80 = 6720 : 8 = 840.

Vậy thương của phép chia 67 200 : 80 có 3 chữ số.

e) Tính diện tích của từng hình ta có:

Diện tích hình M là 7 × 4 = 28cm2.

Diện tích hình N là 9 × 3 = 27cm2.

Diện tích hình P là 8 × 4 = 32cm2.

Diện tích hình Q là 10 × 3 = 30cm2.

Vậy hình P có diện tích lớn hơn 30cm2.

Chọn đáp án C.

Bài 2 (trang 93 SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa từng ngày trong một tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Bài 2
Bài 2

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ sáu có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Gợi ý đáp án:

a) Thứ năm có mưa với số giờ nhiều nhất.

b) Thứ sáu có mưa trong 2 giờ.

c) Ngày không mưa trong tuần lễ là thứ tư.

Bài 3 (trang 93 SGK Toán 4)

Một trường tiểu học có 672 em học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Xem Thêm:  Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp - Soạn văn 9 tập 2 bài 29 (trang 130)

Gợi ý đáp án:

Hai lần số học sinh nam là:

672 – 92 = 580 (học sinh)

Số học sinh nam là:

580 : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

290 + 92 = 382 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam

382 học sinh nữ

5/5 - (733 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Toán lớp 4: Luyện tập trang 89 - Giải bài tập Toán lớp 4 trang 89

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Toán 4 trang 89 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 89 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp […]
Bài 1