Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 trang 97

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 97, 98 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Dấu hiệu chia hết cho 3 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải bài tập Toán 4 trang 98

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

231; 109; 1872; 8225; 92 313.

Gợi ý đáp án:

+) Số 231 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 1 = 6.

Mà 6 chia hết cho 3 nên số 231 chia hết cho 3.

+) Số 109 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 9 = 10 .

Mà 10 không chia hết cho 3 nên số 109 không chia hết cho 3.

+) Số 1872 có tổng các chữ số là 1 + 8 + 7 + 2 = 18.

Mà 18 chia hết cho 3 nên số 1872 chia hết cho 3.

+) Số 8225 có tổng các chữ số là 8 + 2 + 2 + 5 = 17.

Mà 17 không chia hết cho 3 nên số 8225 không chia hết cho 3.

+) Số 92 313 có tổng các chữ số là 9 + 2 + 3 + 1 + 3 = 18.

Xem Thêm:  Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 20 (Có đáp án)

Mà 18 chia hết cho 3 nên số 92 313 chia hết cho 3.

Vậy trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:

231 ; 1872 ; 92 313.

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

96; 502; 6823; 55 553; 641 311.

Gợi ý đáp án:

+) Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15.

Mà 15 chia hết cho 3 nên số 96 chia hết cho 3.

+) Số 502 có tổng các chữ số là 5 + 0 + 2 = 7.

Mà 7 không chia hết cho 3 nên số 502 không chia hết cho 3.

+) Số 6823 có tổng các chữ số là 6 + 8 + 2 + 3 = 19.

Mà 19 không chia hết cho 3 nên số 6823 không chia hết cho 3.

+) Số 55 553 có tổng các chữ số là 5 + 5 + 5 + 5 + 3 = 23.

Mà 23 không chia hết cho 3 nên số 55 553 không chia hết cho 3.

+) Số 641 311 có tổng các chữ số là 6 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 16.

Mà 16 không chia hết cho 3 nên số 641 311 không chia hết cho 3.

Vậy trong các số đã cho, các số không chia hết cho 3 là :

502; 6823; 55553; 641311

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 4)

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Các em có thể viết các số như: 351; 648; 891.

Bài 4 (trang 98 SGK Toán 4)

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô chấm để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 7: Phân tích hình ảnh người phụ nữ trong bài Bánh trôi nước

56 ⬜; 79 ⬜ ; 2 ⬜35.

Gợi ý đáp án:

56 ⬜: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 1 và 4 như sau: 561 hoặc 564.

79 ⬜: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 5 và 8 như sau: 795 hoặc 798.

2 ⬜35: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 2 và 5 như sau: 2235 hoặc 2553.

5/5 - (597 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Toán 4 trang 97 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Dấu hiệu chia hết cho 9 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây […]
Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97 - toan lop 4 dau hieu chia het cho 9 trang 97 154357