Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số trang 76

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 76 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Chia một tổng cho một số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Chia một tổng cho một số

Giải bài tập Toán 4 trang 76

Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4)

a) Tính bằng hai cách

b) Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

                                     = 32 : 4 = 8

Gợi ý đáp án:

a) (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

(80 + 4) : 4 = ?

Cách 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21

Cách 2: 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

b) +) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 = ?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

= 69 : 3 = 23

Bài 2 (trang 76 SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: (35 – 21) : 7 – ?

Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 7: Thuyết minh một thể loại văn học Ca dao

Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2

Cách 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

                                  = 5 – 3 = 2

Gợi ý đáp án:

a) (27 – 18) : 3 = ?

Cách 1: (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1: (64 -32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2: (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 4)

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Gợi ý đáp án:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

5/5 - (752 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn Sinh 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

T6 Th2 18 , 2022
Sinh 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về về cơ quan phân tích, cơ quan phân tích thị giác. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương IX trang 158. Việc […]
Soạn Sinh 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác - ly thuyet sinh hoc