Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, Vận dụng cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 43, 44, 45, 46, 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 32 Chương VIII – Những hình hình học cơ bản. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:

Giải Toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong Hình 8.8:

a) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Hình 8.8
Hình 8.8

Gợi ý trả lời:

a)

Hình 8.8
Hình 8.8

Khi đặt thước như hình vẽ trên ta thấy các điểm A, B cùng nằm trên đường thẳng là mép đầu thước còn điểm C không thuộc mép đầu thước đó.

Xem Thêm:  Bài giảng điện tử môn Toán 8 (Cả năm) - Giáo án PowerPoint Toán 8

Do đó A, B, C không thẳng hàng.

b)

Hình 8.8
Hình 8.8

Khi đặt thước như trên ta thấy các điểm M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng là mép của đầu thước đó nên 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

Vận dụng

Trên sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy.

Gợi ý trả lời:

Hai cái cọc đóng hai vị trí đã chọn được coi là 2 điểm phân biệt, sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua 2 điểm dựa vào sợi dây đã căng, vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng.

Luyện tập 2

Đánh dấu ba điểm phân biệt A, B và C trên một tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?

b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.

Gợi ý trả lời:

Luyện tập 2
Luyện tập 2

a) Những đường thẳng đi qua hai trong ba điểm A, B, C là AB (hay BA), AC (hay CA) và BC (hay CB).

b) Ta có: đường thẳng AB cắt đường thẳng AC tại A; đường thẳng AB cắt đường thẳng BC tại B; đường thẳng BC cắt đường thẳng AC tại C.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 47  tập 2

Bài 8.1

Quan sát hình 8.11.

Xem Thêm:  Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục của Mô-li-e

Bài 8.1
Bài 8.1

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Gợi ý trả lời:

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b) Điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.

Kí hiệu A ∈ a ; A ∉ b.

Bài 8.2

Quan sát hình 8.12 và trả lời:

Bài 8.2
Bài 8.2

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Gợi ý trả lời:

a) Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C.

b) Hai bộ điểm không thẳng hàng là: S,A,B và S,B,C…..

c) Bốn điểm A,B,C và S không thẳng hàng.

Bài 8.3

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Bài 8.3
Bài 8.3

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Gợi ý trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Bài 8.4
Bài 8.4

Gợi ý trả lời:

Bài 8.4
Bài 8.4

Bài 8.5

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau.

Bài 8.5
Bài 8.5

Gợi ý trả lời:

Xem Thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 1: Skills 1 - Soạn Anh 6 trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Những cặp đường thẳng song song trong hình là:

EF// BD, EF//DC, EF//BC

DE//AF, DE//BF, DE//BA

DF//AE, DF//CE, DF//AC

5/5 - (467 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn bài Đầm sen trang 29 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 - Tuần 21

T4 Th2 16 , 2022
Soạn bài Đầm sen sách Chân trời sáng tạo, giúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi phần khởi động, khám phá và luyện tập, vận dụng trang 29, 30, 31, 32, 33 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân trời […]
Đầm sen