Tiêu hóa ở ruột non

Tiêu hóa ở ruột non

Soạn Sinh 8 Bài 28 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về tiêu hóa ở ruột non. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương 5 trang 92.

Việc giải bài tập Sinh 8 bài 28 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Soạn Sinh 8 Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Lý thuyết Tiêu hóa ở ruột non

I. Cấu tạo ruột non

– Vị trí: nối tiếp môn vị dạ dày

– Dài 2,8 – 3m

– Cấu tạo:

  • Tá tràng là đoạn đầu của ruột non có ống dẫn chung của dịch mật và dịch tụy đổ vào.
  • Thành ruột non có cấu tạo 4 lớp như dạ dày nhưng mỏng hơn, lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng
  • Lớp niêm mạc của ruột non có nhiều tuyến ruột tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết ra chất nhày.

– Trong dịch tụy và dịch ruột có đủ các loại enzim xúc tác phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn.

– Trong dịch mật có các muối mật và muối kiềm cũng tham gia tiêu hóa thức ăn.

II. Tiêu hóa ở ruột non

– Biến đổi lý học:

  • Tiết dịch tiêu hóa của tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột làm hòa loãng thức ăn.
  • Sự co bóp cơ thành ruột giúp thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa
  • Dịch mật phân cắt khối lipit thành các giọt lipit nhỏ.

– Biến đổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng.

Giải bài tập Sinh học 8 Bài 28 trang 92

Bài 1 (trang 92 SGK Sinh học 8)

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ?

Gợi ý đáp án

– Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

– Ngoài ra, sự co bóp phối hợp của các cơ thành ruột còn giúp thức ăn được đảo trộn, thấm đều dịch tiêu hóa và tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột.

Bài 2 (trang 92 SGK Sinh học 8)

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ?

Gợi ý đáp án

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

Những loại chất trong thức ăn còn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtêin, lipit.

Bài 3 (trang 92 SGK Sinh học 8)

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ?

Gợi ý đáp án

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các thành phần cấu tạo của nuclêôtit, các vitamin, các muối khoáng và nước.

Bài 4 (trang 92 SGK Sinh học 8)

Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?

Gợi ý đáp án

Một người bị triệu chứng thiếu axit dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau :

Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa ở ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.

Rate this post
Soạn Sinh 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Tiêu hóa ở dạ dày

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *