Tiếng Anh 9 Unit 4: Looking back – Soạn Anh 9 trang 48, 49

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 9 Unit 4: Looking back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 48, 49 để chuẩn bị bài học Life in the past trước khi đến lớp.

Looking back Unit 4 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Tiếng Anh 9 Unit 4 Looking back

Câu 1

Choose the best answer A, B, or C to complete … (Chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu.)

1. The children in my home village used to go bare-footed, even in winter. Now they all have shoes.

Giải thích: bare-footed (chân trần)

Tạm dịch: Những đứa trẻ ở làng quê tôi thường đi chân trần, ngay cả mùa đông. Bây giờ họ đều đi giày.

2. There is usually a generation gap gap between the old and the young, especially when the world is changing so fast.

Giải thích: generation gap (bất đồng giữa thế hệ)

Tạm dịch: Thường có khoảng cách giữa các thế hệ người già và người trẻ, đặc biệt là khi thế giới thay đổi quá nhanh.

3. Every nation has respect for their long-preserved tradition.

Giải thích: tradition (truyền thống)

Xem Thêm:  Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 2 - Trắc nghiệm Urbanisation

Tạm dịch: Mọi quốc gia đều tôn trọng truyền thống lâu đời.

4. In Viet Nam, seniority often refers to age and social position, not to wealth.

Giải thích: seniority (thâm niên)

Tạm dịch: Ở Việt Nam, thâm niên thường đề cập đến tuổi tác và vị thế xã hôi, chứ không phải sự giàu có.

5. Giving lucky money to the young and the old at Tet is a common practice in many Asian countries.

Tạm dịch: Tặng tiền lì xì cho trẻ em và người già vào dịp Tết là một hành động phổ biến ở nhiều nước Châu Á.

Câu 2

a. Match the verbs in A with their definitions in B. (Nối những động từ ở cột A với các định nghĩa ở cột B.)

b. Use the verbs in A in their correct forms to complete the sentences. (Sử dụng các động từ ở cột A theo dạng đúng của nó để hoàn thành câu.)

1. acting out 2. die out 3. preserve 4. collecting 5. entertains

Câu 3

Write true sentences about the practice of following … (Viết câu đúng sử dụng cấu trúc “used to” và “didn’t use to”)

1. Men used to be the bread winner of the family.

2. Women didn’t use to go to work.

3. People didn’t use to travel on holiday.

4. Families didn’t use to be nuclear.

5. People used to make banh chung at Tet themselves.

6. Children used to play outdoor games.

Câu 4

Read these situations and write wishes want to … (Đọc những tình huống sau và viết câu với cấu trúc “wish”)

1. I wish my village had access to clean piped water.

Xem Thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 8: Skill 2 - Soạn Anh 6 trang 23 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

2. I wish there was/were a bridge over the river, so we would not have to cross the river by boat twice a day to school.

3. I wish there was/were an organisation for social activities for teenagers in my town.

4. I wish I was/were tall enough to play basketball.

5. I wish there were four seasons in my area./1 wish we had spring and autumn in my area.

Câu 5

Look at the picture and finish the boy’s wishes. (Nhìn vào bức tranh và hoàn thành điều ước của cậu bé.)

1. I wish it would stop raining.

2. I wish the wind weren’t blowing so hard.

3. I wish the sun were shining.

4. I wish I were sitting in a warm house.

Câu 6

Rearrange the sentences to make a meaningful conversation. (Sắp xếp lại đoạn hội thoại theo thứ tự đúng.)

Sắp xếp: 1-4-5-2-9-7-8-6-3

The conversation:

Mai’s friend: Mai, are you going to the Tet flower market with us this afternoon?

Mai: I’m sorry I can’t. I’m making candied fruits.

Mai’s friend: Wow… That’s time-consuming and it requires a lot of patience. My family buys it.

Mai: We used to. But this year my mother wants to bring back some traditions.

Mai’s friend: Why?

Mai: She said that if we didn’t do it, our customs and traditions would die out.

Mai’s friend: Oh, I see. Can I join you?

Mai: Certainly! And we can learn how to make banh chung too. My father will teach us.

Mai’s friend: Interesting! I’ll come.

5/5 - (597 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 9 Unit 4: Skills 2 - Soạn Anh 9 trang 47

T6 Th2 18 , 2022
Tiếng Anh 9 Unit 4: Skills 2 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 47 để chuẩn bị bài học Life in the past trước khi đến lớp. Skills 2 Unit 4 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng […]
Tiếng Anh 9 Unit 4: Skills 2 - Soạn Anh 9 trang 47 - tieng anh 9 unit 4 skills 2 soan anh 9 trang 47 159874