Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 2 – Soạn Anh 9 trang 33

Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 2 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1 → 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp.

Skills 2 Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 9 Unit 3 Skills 2

1a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen.)

Bài nghe:

b. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. likes 2. no longer in 3. not easy
4. takes time 5. need

Interviewer:.. .So how do you like this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I’m living my teenage years again! ( laugh) But really, it’s great that I can help our dear readers in this way.

Interviewer: Do you find it difficult to give advice?

Miss Sweetie: Well, yes… I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it’s most important that we put ourselves r other people’s shoes.

Interviewer: So it’s about being able to empathise…

Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive… It’s not only -about giving the best solution, it’s also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to…’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should…’ for me sounds much better than ‘You must.’

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: .. Vậy chị thích công việc này thế nào?

Cô Sweetie: Oh rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống tuổi niên thiếu của tôi một lần nữa! (cười) Nhưng thực sự, thật tuyệt vời khi tôi có thể giúp độc giả của chúng ta theo cách này.

Người phỏng vấn: Chị có gặp khó khăn khi đưa ra lời khuyên không?

Cô Sweetie: Vâng, vâng … tôi dành thời gian để suy nghĩ về lời khuyên tốt nhất có thể mà tôi có thể cung cấp. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi tự đặt mình vào vị trí của người khác.

Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về khả năng đồng cảm …

Cô Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhạy cảm … Nó không chỉ là giải pháp tốt nhất, nó còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, tôi thường sử dụng “Có thể là một ý hay …” thay vì “Bạn nên …” Có lẽ “Tôi nghĩ bạn nên …” Với tôi nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với “Bạn phải “.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

⇒ She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

2. What did she say was most important when giving others advice?

⇒ She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

⇒ Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.

3. Which of the following expressions are more likely …?

(Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.)

1. No 2. Yes 3. No 4. No 5. Yes

4. Look at 2, A closer look 1 and give …

(Nhìn vào bài 2 phần A closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

B. I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up.

C. If I were you, I wouldn’t be so stressed out. Try your best in the exam but do not worry too much about the ranking in the class.

D. Have you thought about telling this to your parents? They might find out some solutions to help you.

E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher or your parents for help?

5. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school ….

(Viết một thông điệp ngắn gửi đến cô Sweetie để xin cô ấy lời khuyên vể một vấn đề ở trường hoặc với các bạn của em. Sử dụng khung “Xin lời khuyên” ở KỸ NĂNG 1 trang 32 để giúp em. Ký tên dưới bức thư bằng tên giả không phải tên thật của em.)

Dear Ms. Sweetie

I am a boy in Ha Noi. I am a student in a secondary school.

I’m feeling depressed and tense about my situation. I’m among the top students in my class. A classmate of mine forces me to do all of his homework every day and even let him copy my answers in the exams. He threatened to beat me and make my school life difficult if I don’t do as he asks. This makes me scared whenever going to school…

Can you give me some advices to solve this problem?

Thank you sincerely,

Anonymous

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. …. (Cả lớp đặt các thông điệp trong 1 cột và làm nhiều thông điệp khác nhau. Viết một câu trả lời ngắn (2-3 câu) để cho lời khuyên về vấn đề. Sử dụng khung “Cho lời khuyên” trong khung ở trên đế tham khảo.)

Gợi ý 1:

I think you should talk to your parents about the situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

Gợi ý 2:

Go tell your teacher this story. If you’re afraid, ask her/him to keep it secret and solve this problem flexibly. Do not be scared, you can stand up for yourself.

5/5 - (781 bình chọn)
Xem Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Công nghệ THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 1 - Soạn Anh 9 trang 32

T6 Th2 18 , 2022
Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 32 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp. Skills 1 Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng […]
Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 1 - Soạn Anh 9 trang 32 - tieng anh 9 unit 3 skills 1 soan anh 9 trang 32 157900