Tiếng Anh 9 Unit 3: Communication – Soạn Anh 9 trang 31

Tiếng Anh 9 Unit 3 Communication giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 31 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp.

Communication Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 9 Unit 3 Communication

Extra vocabulary

cognitive: nhận thức, tư duy

emotions: cảm xúc

concentrate: tập trung

self-discipline: tự rèn luyện

Resolve conflict: giải quyết xung đột

Risk taking: liều lĩnh

1. Read about the necessary life skills for teenagers …

(Đọc các kĩ năng dành cho thanh niên ở Mỹ. Nối các kĩ năng với hạng mục của nó.)

2. Discuss (Thảo luận.)

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not? (Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không?)

⇒ I think teenagers in Viet Nam also need all of the above skills because these skills help them to be more independent and to control their feelings better.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể câu chuyện về một anh hùng, danh nhân của nước ta

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens ….

(Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.)

Gợi ý:

Social skills: cooperate with others and resolve conflicts, communication skills.

Housekeeping skills: able to cook, do laundry, clean the house and other chores and manage a small budget.

Self-care skills: develop healthy habits, know what to do in emergencies and understand the boundaries of risk taking.

Emotion control skills: recognize and control your feelings and cope with negative emotions.

(Explanation: I remove the skills of learning about basic car operation because it is not necessary for Vietnamese young people to know that)

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed.

(Nhìn vào danh sách các kĩ nng sống dành cho thiếu niên mà lớp em vừa phát triển.)

– What skills do you already have? (Kĩ năng nào bạn đã có?)

– Which skills do you need to develope? (Kĩ năng nào bạn cần phát triển ?)

Gợi ý:

⇒ I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate pretty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 9: Looking Back - Soạn Anh 9 trang 40
5/5 - (360 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 2 - Soạn Anh 9 trang 29, 30

T6 Th2 18 , 2022
Tiếng Anh 9 Unit 3 A closer look 2 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29, 30 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp. A Closer Look 2 Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát […]
Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 2 - Soạn Anh 9 trang 29, 30 - tieng anh 9 unit 3 a closer look 2 soan anh 9 trang 29 30 157898