Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 2 – Soạn Anh 9 trang 29, 30

Tiếng Anh 9 Unit 3 A closer look 2 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29, 30 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp.

A Closer Look 2 Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 9 Unit 3 A closer look 2

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline …

(Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà Mai nói với Phúc và bố mẹ cô ấy.)

– She said she was too tired and didn’t want to go out.

⇒ Mai: “I’m too tired and don’t want to go out.”

– She told me she wanted to be a designer.

⇒ Mai: “I want to be a designer.”

– My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to get a medical degree.

⇒ Mai’s parents: “Design graduates won’t find jobs easily. We want you to get a medical degree.”

Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 5: Project - Soạn Anh 9 trang 59

2. Rewrite the following sentences in reported speech.

(Viết lại những câu sau theo cách gián tiếp.)

1. My parents told me they would visit me that week.

2. Our teacher asked us what we were most worried about.

3. Phuong told me she was so delighted because she had just received a surprise birthday present from her sister.

4. Tom said Kate could keep calm even when she had lots of pressure.

5. She told her mother she had got a very high score in her last test.

6. The doctor asked him if he slept at least eight hours a day.

3. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives.

(Viết lại các câu sử dụng từ để hỏi và “to V”)

1. I don’t know what to wear.

2. Could you tell me where to sign my name?

3. I have no idea when to leave for the bus.

4. We’re not sure where to hang the painting.

5. He wondered how to tell this news to his parents.

6. They can’t decide who to go first.

4. Rewrite the following questions in reported speech, using …

Viết lại câu sau đây bằng cách gián tiếp, sử dụng từ để hỏi và “to V”)

1. They wondered/couldn’t tell how to use that support service.

2. He had no idea who to turn to for help.

3. Mai asked her mother when to turn off the oven.

4. Phong and Minh couldn’t decide where to park their bikes.

5. He was not sure whether to call her then.

Xem Thêm:  Từ vựng tiếng Anh về gia đình - Từ vựng chủ đề gia đình

6. They wondered what to do to make Linh feel happier.

5. Game: SOMETHING ABOUT OUR TEACHER…

(TRÒ CHƠI: Vài điều về Thầy/Cô giáo của chúng ta…)

Decide as a whole class five questions want to ask about the teacher. ….(Cả lớp tìm 5 câu hỏi để hỏi giáo viên. Sau đó chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ở trong và 1 nhóm bên ngoài. Giáo vien sẽ yêu cầu mỗi nhóm trả lời câu hỏi. Cả lớp tập hợp lại và theo cặp sẽ tường thuật lại những câu hỏi cô giáo đã hỏi.)

Gợi ý:

– Do you like going shopping? If so, what’s you often buy?

– Do you like travelling? What’s the best place you have been to?

– Do you like animal? What’s is your favorite animal?

– How often do you eat out? What’s your favorite restaurant?

– Do you like going to the cinema? What’s your favorite film?

5/5 - (550 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 1 - Soạn Anh 9 trang 28

T6 Th2 18 , 2022
Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28 để chuẩn bị bài học Teen stress and pressure trước khi đến lớp. A Closer Look 1 Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo […]
Tiếng Anh 9 Unit 3: A closer look 1 - Soạn Anh 9 trang 28 - tieng anh 9 unit 3 a closer look 1 soan anh 9 trang 28 157880