Tiếng Anh 8 Unit 7: Project – Soạn Anh 8 trang 15 – Tập 2

Tiếng Anh 8 Unit 7 Project giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 15 SGK Tập 2 để chuẩn bị bài Pollution trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 7 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Project Unit 7 lớp 8 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Unit 7 Lớp 8 Project

Đề bài

What would you do if…? (Bạn sẽ làm gì nếu…?)

Imagine that your group is entering a competition to lead the Green Club in your school. You are asked the question: What would you do to reduce pollution in our country if you were the

Minister of Natural Resources and Environment?

You are required to create a collage to show what you would do, and give a presentation about it.

Now…

1. Work in groups and discuss the things you would do.

2. Collect pictures from different source, or draw the pictures.

3. Stick the pictures on a big piece of paper.

4. Prepare a presentation. Remember to assign who will talk about what.

5. Give a presentation to the class.

Gợi ý đáp án

Trong bài nên sử dụng câu điều kiện loại II (giả định về những điều không có thật ở hiện tại)

If I were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing I would do is to launch a nationwide campaign of conserving energy: turning off lights, computers, and electric appliances when not in use; using energy efficient light bulbs and appliances. I would encourage using public transports instead of using private cars, and I myself would do it first. Besides, I would encourage every family, school, organization or association to carry out the THREE-R movement: REUSE, REDUCE, RECYCLE.

Xem Thêm:  Soạn bài Ôn tập phần Văn học - Soạn văn 12 tập 2 tuần 34 (trang 196)

Moreover, I would fine the company which dump industrial waste without procession. I would fine people who do bad things to environment: drop litter, deforestation, and dump waste into rivers… I would build the waste procession system and build many parks everywhere. I would hold many meaningful activities for environment such as: growing trees, taking care of public parks, protect the wildlife and precious plants.

Dịch nghĩa

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là phát động chiến dịch toàn quốc tiết kiệm năng lượng: tắt bớt đèn, máy tính và thiết bị điện khi không dùng; sử dụng đèn và thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay vì dùng xe hơi riêng và tôi sẽ làm gương trước. Bên cạnh đó tôi sẽ khuyến khích mọi gia đình, trường học, tổ chức và đoàn thế thực hiện 3-R: Tái sử dụng – Giảm bớt – Tái chế.

Hơn thế, tôi sẽ phạt nặng những công ty thải chất thải ra môi trường mà chưa xử lý. Tôi sẽ phạt những người mà làm những điều gây hại cho môi trường: xả rác, phá rừng, thải chất thải xuống sông… Tôi sẽ xây dựng hệ thống xử lý chất thải và xảy thật nhiều công viên ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ tổ chức những hoạt động ý nghĩa về môi trường như: trồng cây, chăm sóc công viên, bảo vệ động vật hoang dã và cây quý hiếm…

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả cái lọ hoa (Dàn ý + 4 mẫu)
5/5 - (748 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 8 Unit 7: Looking Back - Soạn Anh 8 trang 14 - Tập 2

T5 Th2 17 , 2022
Tiếng Anh 8 Unit 7 Looking Back giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1→6 trang 14 SGK Tập 2 để chuẩn bị bài Pollution trước khi đến lớp. Soạn Looking Back Unit 7 lớp 8 được biên soạn bám sát […]