Tiếng Anh 6 Unit 6: The Real World – Soạn Anh 6 trang 62 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 6: The Real World giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 62 sách Cánh diều bài What time do you go to school trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 6 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 62. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 6 Unit 6: The Real World

Câu A

A. Calculate. It’s 2pm in London (GMT). What time is it in these cities?

(Tính. Bây giờ là 2 giờ chiều ở London (GTM). Các thành phood sau đây là mấy giờ)

Hướng dẫn làm bài

1. Los Angeles: 6:00 am

2. New York: 9:00 am

3. Rio De Janerio: 10:00am

4 Madrid: 3:00pm

5.Nairobi: 4:00pm

6. New Delhi: 6:30pm

7. Jakarta: 8:00pm

8. Sydney: 11:00 pm

Câu B

B. Quiz. Guess the answers. Circle T for True and F for False. Then listen and check.

(Câu đố. Đoán câu trả lời. Khoang T cho câu đúng và F cho câu sai. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Hướng dẫn làm bài

……………….

– Đang cập nhật

5/5 - (791 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 6 Unit 6: Language Focus - Soạn Anh 6 trang 60 sách Cánh diều

T5 Th2 17 , 2022
Tiếng Anh 6 Unit 6: Language Focus giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 60, 11 sách Cánh diều bài What time do you go to school? trước khi đến lớp. Soạn Language Focus Unit 6 lớp […]
Tiếng Anh 6 Unit 6: Language Focus - Soạn Anh 6 trang 60 sách Cánh diều - unit 6 what time do you go to school