Tiếng Anh 6 Unit 5: The Real World – Soạn Anh 6 trang 52 sách Cánh diều

Tiếng Anh 6 Unit 5: The Real World giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 52 sách Cánh diều bài I like fruit trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 5 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 52. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 6 Unit 5: The Real World

Human Footprint

In a lifetime, we eat and drink a lot. But how many things does one person eat and drink? What is our human footprint?

(Khối lượng tài nguyên mà con người tiêu thụ. Trong một đời người, chúng ta ăn và uống nhiều. Nhưng mỗi người ăn và uống bao nhiêu thứ? Lượng tài nguyên mà chúng ta tiêu thụ là gì?)

Câu A

A. Write. Complete the tablewith the words from the box.

(Viết. Hoàn thành bảng với các từ trong khung.)

pizza                candy                milk                     soda               bread            chocolate

a glass of

a slice of

a bar of

a can of

soda

Cách giải

– pizza: bánh pizza

– candy: kẹo

– milk: sữa

– bread: bánh mỳ

– chocolate: sô-cô-la

– a glass of: một ly / cốc…

– a slice of: một lát…

– a bar of: một thanh…

– a can of: một lon…

Gợi ý đáp án

a glass of

a slice of

a bar of

a can of

– milk

– pizza

– bread

– chocolate

– candy

– soda

Câu B

B. Listen. Circle the correct words. Then listen again and check your answers.

(Nghe. Khoanh chọn các từ đúng. Sau đó nghe lại và kiểm tra câu trả lời của em.)

In an average lifetime, Americans eat and drink about…

1. 14,500 bars of (candy / chocolate).

2. 5,000 (bananas / apples)

3. 43,000 cans of (soda / milk).

4. 87,000 slices of (pizza / bread).

5. 26,000 glasses of (milk / water).

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Discussion. Talk about the things you eat and drink.

(Thảo luận. Nói về những thứ em ăn và uống.)

Gợi ý đáp án

Every day I eat three bowls of rice, a lot of vegetables, two bananas and an apple, a little meat and some fish. I also drink four glasses of water and a can of soda.

(Mỗi ngày tôi ăn ba bát cơm, nhiều rau, hai quả chuối và một quả táo, một ít thịt và một chút cá. Tôi cũng uống bốn ly nước và một lon nước ngọt có ga.)

5/5 - (383 bình chọn)
Xem Thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 1: Communication - Soạn Anh 8 trang 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 6 Unit 5: Writing - Soạn Anh 6 trang 56 sách Cánh diều

T5 Th2 17 , 2022
Tiếng Anh 6 Unit 5: Writing giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 56 sách Cánh diều bài I like fruit trước khi đến lớp. Soạn Writing Unit 5 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương […]
Tiếng Anh 6 Unit 5: Writing - Soạn Anh 6 trang 56 sách Cánh diều - tieng anh 6 unit 5 writing soan anh 6 trang 56 sach canh dieu 170369