Tiếng Anh 6 Unit 4: Puzzles and Games – Soạn Anh 6 trang 57 sách Chân trời sáng tạo

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 4: Puzzles and Games giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 57 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 4: Learning World. Qua đó, dễ dàng làm các bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Soạn Puzzles and Games Unit 4 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book – Chân trời sáng tạo 6, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com nhé:

Soạn Anh 6 Unit 4: Puzzles and Games

Bài 1

Use the code to write the school subjects. Then put the subjects in order from your favourite (1) to your least favourite (10). (Sử dụng mật mã để viết các môn học ở trường. Sau đó sắp xếp các môn học theo thứ tự từ yêu thích (1) đến ít yêu thích nhất (10).)

Use the code to write the school subjects
Use the code to write the school subjects

Use the code to write the school subjects
Use the code to write the school subjects

Trả lời:

1. maths (môn Toán)

2. science (môn Khoa học)

3. PE (môn Thể dục)

4. English (môn Tiếng Anh)

5. art (môn Mỹ thuật)

6. ICT (môn Công nghệ thông tin và truyền thông)

7. geography (môn Địa lý)

8. history (môn Lịch sử)

9. Spanish (môn Tiếng Tây Ban Nha)

Bài 2

ROCK, PAPER, SCISSORS. Work in pairs. Look at pictures 1-4 and play the game. The loser says two sentences about picture 4, one in the present continuous affirmative and one in the present continuous negative. (KÉO BÚA BAO. Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình 1-4 và chơi trò chơi. Người thua nói hai câu về hình ảnh 4, một câu ở hiện tại tiếp diễn khẳng định và một câu ở hiện tại tiếp diễn phủ định.)

ROCK, PAPER, SCISSORS
ROCK, PAPER, SCISSORS

ROCK, PAPER, SCISSORS
ROCK, PAPER, SCISSORS

The teacher is writing on the board. (Thầy giáo đang viết lên bảng.)

Lily and Jack aren’t watching TV. (Lily và Jack không xem tivi.)

Trả lời:

Xem Thêm:  Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

– Anna is reading a book. (Anna đang đọc sách.)

– Sam is wearing headphones. (Sam đang đeo tai nghe.)

– Lily is talking to Jack. (Lily đang trò chuyện với Jack.)

– Jack is holding a mobile phone. (Jack đang cầm điện thoại di động.)

– Rachel is giving Kyle a pen. (Rachel đang đưa cho Rachel cây bút.)

– Kyle is pointing at a picture. (Kyle đang chỉ vào bức tranh.)

– The teacher isn’t look at the students. (Thầy giáo không nhìn học sinh.)

– Anna and Sam aren’t drawing. (Anna và Sam không đang vẽ.)

– Rachel and Kyle aren’t listening to music. (Rachel và Kyle không đang nghe nhạc.)

Bài 3

Look at the picture. Read the sentences and write the names of the students in the picture. (Nhìn vào tranh. Đọc các câu và viết tên của học sinh trong tranh.)

Look at the picture
Look at the picture

John is wearing glasses.

Emma is chatting to Dan.

Joe is between Dan and Sally.

Dan is sitting under the clock.

There aren’t any books on Becky’s desk.

Hướng dẫn dịch:

– John đang đeo kính.

– Emma đang trò chuyện với Dan.

– Joe đang ở giữa Dan và Sally.

– Dan đang ngồi dưới đồng hồ.

– Không có quyển sách nào trên bàn của Becky.

Trả lời:

1. Becky

2. John

3. Sally

4. Joe

5. Dan

6. Emma

Bài 4

Find seven more verbs about studying a language. (Tìm thêm 7 động từ về học ngôn ngữ.)

Find senven more verbs about studying a language
Find senven more verbs about studying a language

Trả lời:

Find senven more verbs about studying a language
Find senven more verbs about studying a language

– revise: ôn tập

– check: kiểm tra lại

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Tràng Giang và Đây thôn Vĩ Dạ

– spell: đánh vần

– learn: học

– practise: thực hành

– know: biết

– repeat: lặp lại

– understand: hiểu

Bài 4

MIME GAME. Work in groups of three. Write ten sentences on pieces of paper. Use the present continuous, for example, I’m having lunch. One student takes a piece of paper and mimes the sentence. The other students ask questions to guess the sentence. The first student to guess the correct sentence mimes the next sentence. (TRÒ CHƠI DIỄN TẢ BẰNG HÀNH ĐỘNG. Làm việc trong nhóm ba người. Viết mười câu trên mảnh giấy. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, ví dụ, tôi đang ăn trưa. Một học sinh lấy một tờ giấy và diễn tả câu đó. Các học sinh khác đặt câu hỏi để đoán câu. Học sinh đầu tiên đoán câu đúng diễn tả hành động mô tả câu tiếp theo.)

Are you having dinner? – No, I’m not.

(Bạn đang ăn tối à? – Không.)

Are you having lunch? – Yes, I am!

(Bạn đang ăn trưa hả? – Đúng rồi.)

Trả lời:

– Are you reading a book? – No, I’m not.

(Bạn đang đọc sách à? – Không.)

– Are you reading newspaper? – Yes, I am!

(Bạn đang đọc báo à? – Đúng rồi.)

1. I’m running. (Tôi đang chạy.)

2. I’m walking. (Tôi đang đi bộ.)

3. I’m swimming. (Tôi đang bơi.)

4. I’m cooking. (Tôi đang nấu ăn.)

5. I’m writing an email. (Tôi đang viết thư điện tử.)

6. I’m talking on the mobile phone. (Tôi đang nói chuyện qua điện thoại.)

7. I’m listening to music in English. (Tôi đang nghe nhạc tiếng Anh.)

8. I’m watching a football match. (Tôi đang xem trận bóng đá.)

9. I’m doing morning exercise. (Tôi đang tập thể dục buổi sáng.)

10. I’m climbing on a tree. (Tôi đang trèo cây.)

5/5 - (573 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156

T5 Th2 17 , 2022
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 16 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 thật tốt, để chuẩn bị chu đáo bài trước khi tới lớp. Qua đó thầy cô […]
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156 - luyen tu va cau tong ket von tu trang 156 164831