Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 43 sách Cánh diều bài This is my family trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 4 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 43. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication

Pronunciation

Reduction: do and does

(Sự xuống giọng: do và does)

Câu A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Dịch nghĩa:

1. Bạn có chị em gái không?

2. Bạn có anh chị em họ không?

3. Bạn có anh em trai không?

4. Anh ấy có dì/ cô không?

5. Cô ấy có cháu trai không?

6. Anh ấy có cháu gái không?

Câu B

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

(Nghe và trả lời. Khoanh chọn những từ em nghe được.)

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

Xem Thêm:  Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh (Có đáp án)

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Trả lời 

…………

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên đọc những câu hỏi ở B. nhấn trọng âm vào đúng từ.)

Trả lời

………….

Đang cập nhật!

Communication

Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication - unit 4 lop 6 pronunciation and 1

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes”, write the name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi từ bảng chơi bên dưới. Khi một ai đó trả lời “Có”, viết tên của bạn ấy vào chỗ trống. Người đầu tiên hoàn thiện tất cả các chỗ trống là người chiến thắng.

5/5 - (377 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 11: Vẻ đẹp nhân cách Tú Xương qua bài thơ Thương vợ

T6 Th2 18 , 2022
Văn mẫu lớp 11: Vẻ đẹp nhân cách Tú Xương qua bài thơ Thương vợ gồm dàn ý chi tiết, kèm theo 10 bài văn mẫu. Giúp các em học sinh lớp 11 nắm được những nội dung trọng tâm khi viết văn, tránh đi lạc đề. Qua đây chúng […]
Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication - van mau lop 11 ve dep nhan cach tu xuong qua bai tho thuong vo 160339