Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview – Soạn Anh 6 trang 38 sách Cánh diều

Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 38 sách Cánh diều bài This is my family trước khi đến lớp.

Soạn Preview Unit 4 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 38 Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview

A. Look at the photo.

How many people are there in the family? Listen and check your answer.

(Nhìn vào bức tranh. Trong gia đình đó có bao nhiêu thành viên? Nghe và kiểm tra đáp án của bạn).

Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview - Soạn Anh 6 trang 38 sách Cánh diều - unit 4 lop 6 preview 1

Hướng dẫn trả lời

There are 18 people in the family. (Có 18 người trong gia đình này)

B. Match the words with the numbers. Use the words in the box.

(Nối các từ với số tương ứng. Sử dụng những từ trong hộp).

1. sister

2. brother

3. mum

4. dad

C. Talk with a partner. Ask and answer the question.

(Nói chuyện với bạn cùng học Hỏi và trả lời).

Hướng dẫn

Student A: How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình của bạn?)

Xem Thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 8: Project - Soạn Anh 11 trang 41 - Tập 2

Student B: There are five people in my family. (Gia đình mình có năm người.)

5/5 - (553 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 78

T6 Th2 18 , 2022
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 78 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 8 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài […]
Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview - Soạn Anh 6 trang 38 sách Cánh diều - luyen tu va cau mo rong von tu thien nhien trang 78 160310