Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading – Soạn Anh 6 trang 34 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 3 Reading giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 34 sách Cánh diều bài Where’s the shark trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 34, 35. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Anh 6 Unit 3 Reading trang 34

Câu A

Look at the pictures. What things do you see? Check (✓) them.

(Nhìn các bức tranh. Em có thể nhìn thấy những gì? Đánh dấu vào chúng.)

(1) seaweed (2) rocks (3) fish

Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading - Soạn Anh 6 trang 34 sách Cánh diều - unit 3 lop 6 reading
Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading - Soạn Anh 6 trang 34 sách Cánh diều - unit 3 lop 6 reading 1

Gợi ý đáp án

(1) seaweed: rong biển

(2) rocks: đá

(3) fish: cá

Câu B

Read the title. Why do you think these animals are strange?

(Đọc tiêu đề. Em nghĩ vì sao những con vật này lại kỳ lạ?)

STRANGE SEA ANIMALS

Do you know that some animals are camouflaged? This means their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand. Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it’s not! It’s the leafy seadragon. It hides in the seaweed. It’s the same color as seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf. Look at the photo below. This is a stonefish. It hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

Xem Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Thương vợ của Tú Xương - Vẽ sơ đồ tư duy bài Thương vợ

Dịch nghĩa:

ĐỘNG VẬT BIỂN KỲ LẠ

Bạn có biết rằng một số loài động vật được ngụy trang? Nghĩa là màu của chúng giống với các màu xung quanh chúng. Một số động vật ngụy trang ẩn mình trong rong biển, đá và cát. Nhìn vào bức ảnh bên trái. Nó trông giống như rong biển, nhưng không phải! Đó là rồng biển lá. Nó ẩn mình trong rong biển. Nó cùng màu với rong biển. Giống như rong biển, thân của nó cũng có dạng như một chiếc lá. Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Đây là một con cá đá. Nó ẩn mình trên cát, gần đá. Nó trông giống như một tảng đá. Mắt và miệng của nó ở đâu?

Gợi ý đáp án

Because their color is the same as the color around them.

(Vì màu sắc của chúng giống với màu sắc xung quanh chúng.)

Câu C

C. Read the article quickly. Underline the places where the animals hide.

(Đọc nhanh bài viết. Gạch dưới những địa điểm động vật ẩn nấp.)

Gợi ý đáp án

The animals hide in:

– seaweed (rong biển)

– rocks (đá)

– sand (cát)

5/5 - (513 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài ca ngất ngưởng - Tác giả Nguyễn Công Trứ

T6 Th2 18 , 2022
Khi nhắc đến sự nghiệp sáng tác văn chương của Nguyễn Công Trứ, người ta không thể không nhắc đến thơ hát nói. Và khi nhắn đến thơ hát nói của Nguyễn Công Trứ, người ta lại không thể không nhắc đến Bài ca ngất ngưởng. Tác phẩm được giới […]
Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading - Soạn Anh 6 trang 34 sách Cánh diều - bai tho bai ca ngat nguong