Tiếng Anh 6 Unit 2: Speaking – Soạn Anh 6 trang 30 sách Chân trời sáng tạo

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 2: Speaking giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 30 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 2: Days. Qua đó, dễ dàng làm các bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Soạn Speaking Unit 2 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh cua mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com nhé:

Soạn Anh 6 Unit 2: Speaking

Think!

THINK! What do you usually do with your friends at the weekend? (Hãy nghĩ xem! Bạn thường làm gì với các bạn vào cuối tuần?)

Gợi ý trả lời

At the weekend, I and my friends usually go the park near our school to play outdoor games, have a picnic, chat, sing and dance together.
(Vào cuối tuần, tôi và các bạn thường đến công viên gần trường để chơi các trò chơi ngoài trời, dã ngoại, tán gẫu, ca hát và nhảy múa cùng nhau.)

Bài 1

Look at the programme for Special days at Highfield School. Check any new words. Which activities interest you? Which don’t interest you? (Nhìn vào chương trình cho những ngày Đặc biệt tại Trường Highfield. Kiểm tra bất kỳ từ mới nào. Những hoạt động nào em quan tâm? Em không quan tâm đến cái nào?)

ook at the programme for Special days at Highfield School
ook at the programme for Special days at Highfield School

Gợi ý trả lời

– I’m interested in dance competition, cooking class, culture quiz, family sports, face painting and costume competition because I like something funny and active.

(Tôi quan tâm đến cuộc thi khiêu vũ, lớp học nấu ăn, câu đố văn hóa, thể thao gia đình, vẽ mặt và trình diễn trang phục vì tôi thích thứ gì đó vui nhộn và năng động.)

– I’m not interested in music concert, disco, mini zoo veery much because I don’t like indoor activities.

(Tôi không quan tâm nhiều đến buổi hòa nhạc, vũ trường, vườn thú nhỏ vì tôi không thích các hoạt động trong nhà.)

Bài 2

Watch or listen and complete the dialogue. What do Daisy and Gareth decide to do? (Xem hoặc nghe và hoàn thành bài hội thoại. Daisy và Gareth quyết định làm gì?)

Watch or listen and complete the dialogue
Watch or listen and complete the dialogue

Daisy: Hi. It’s International Day at the school on Saturday.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích 8 câu thơ đầu bài Chí khí anh hùng (7 mẫu)

Gareth: Oh yes. What’s on?

Daisy: A lot of things. Look!

Gareth: Mmm. What do you want to do?

Daisy: Well, I’m not really interested in the (1)………….. .

Gareth: No? I like the sound of the (2)………….. in the afternoon.

Daisy: Right, and what about the (3)…………..?

Gareth: Yes, OK. Let’s go to the (4)………….. and the concert. Then we can go to the (5)………….. in the evening.

Daisy: OK. Great.

Gợi ý trả lời

1. cooking class

2. concert

3. disco

4. dance competition

5. disco

They decide to go to the dance competition and the concert, and the disco in the evening.

(Họ quyết định đi đến cuộc thi nhảy và hòa nhạc, và nhạc sôi động vào buổi tối.)

Daisy: Hi. It’s International Day at the school on Saturday.

Gareth: Oh yes. What’s on?

Daisy: A lot of things. Look!

Gareth: Mmm. What do you want to do?

Daisy: Well, I’m not really interested in the (1) cooking class.

Gareth: No? I like the sound of the (2) concert in the afternoon.

Daisy: Right, and what about the (3) disco?

Gareth: Yes, OK. Let’s go to the (4) dance competition and the concert. Then we can go to the (5) disco in the evening.

Daisy: OK. Great.

Tạm dịch bài hội thoại:

Daisy: Chào. Đó là Ngày Quốc tế tại trường vào thứ Bảy.

Gareth: Ồ, vâng. Có chương trình gì không?

Daisy: Rất nhiều thứ. Xem này!

Gareth: Ừm. Bạn muốn làm gì?

Daisy: Ừm, mình không thực sự hứng thú với lớp học nấu ăn.

Gareth: Không á? Mình thích âm thanh của buổi hòa nhạc vào buổi chiều.

Daisy: Đúng vậy, còn vũ trường thì sao?

Gareth: Được thôi. Hãy đến với cuộc thi khiêu vũ và buổi hòa nhạc. Sau đó, chúng ta có thể đi đến vũ trường vào buổi tối.

Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 6: Hãy miêu tả hình ảnh quê hương em trong đêm Rằm Trung Thu

Daisy: Được rồi. Tuyệt quá

Bài 3

Watch or listen again. Then practise the dialogue. (Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài hội thoại.)

Gợi ý trả lời

Daisy: Hi. It’s International Day at the school on Saturday.

Gareth: Oh yes. What’s on?

Daisy: A lot of things. Look!

Gareth: Mmm. What do you want to do?

Daisy: Well, I’m not really interested in the cooking class.

Gareth: No? I like the sound of the concert in the afternoon.

Daisy: Right, and what about the disco?

Gareth: Yes, OK. Let’s go to the dance competition and the concert. Then we can go to the disco in the evening.

Daisy: OK. Great.

Bài 4

Study the Key Phrases. Then complete the mini-dialogue. Use some of the ideas from the Family Fun Day programme in exercise 1. (Nghiên cứu Key Phrases. Sau đó hoàn thành đoạn hội thoại ngắn. Sử dụng các ý tưởng từ chương trình Family Fun Day ở bài 1.)

A: It’s Family Fun Day at the school on Saturday. What do you……………….. ?

B: I like the………………..of the……………….. .

A: Right, and what about the……………….. ?

B: OK. Let’s go to the.……………….. and the……………….. .

KEY PHRASES

Making plans and suggestions

What’s on?

What do you want to do / see?

I’m not really interested in (the)… .

I like the sound of (the) … .

What about (the)… ?

Let’s go to (the) … .

Gợi ý trả lời

A: It’s Family Fun Day at the school on Saturday. What do you want do do?

B: I like the family sports and face painting.

A: Right, and what about the costume competition?

B: OK. Let’s go to the costume competition and the mini zoo. Then we can watch fireworks in the evening.

Hướng dẫn dịch:

A: Đó là Ngày Gia đình Vui vẻ tại trường vào Thứ Bảy. Bạn muốn làm gì?

B: Mình thích các môn thể thao gia đình và vẽ khuôn mặt.

A: Được, còn phần thi trang phục thì sao?

B: Đồng ý. Hãy đến với phần thi hóa trang và vườn thú nhỏ xinh. Sau đó, chúng ta có thể ngắm pháo hoa vào buổi tối.

Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về bộ sưu tập của em (4 Mẫu)

Bài 5

USE IT! Work in pairs. Look at the cinema programme. Prepare and practise a new dialogue. Use the dialogue in exercise 2 and the Key Phrases. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào chương trình điện ảnh. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại trong bài tập 2 và các Cụm từ quan trọng.)

Work in pairs. Look at the cinema programme
Work in pairs. Look at the cinema programme

Gợi ý trả lời

A: Hi. It’s a special day at Vista Cinema on Saturday.

B: Oh yes. What’s on?

A: A lot of films. Look!

B: Mmm. What do you want to see?

A: Well, I’m not really interested in The Hunger Sports.

B: No? I like Ocean Paradise.

A: Right, and what about Beautiful Life?

B: Yes, it’s quiet OK. But the two films are on quite early and our English class doesn’t finish until 2:15 p.m.

A: So, let’s see Ironwoman, it’s on at 2.30 p.m.

B: Okay. Great.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin chào. Đó là một ngày đặc biệt tại Rạp chiếu phim Vista vào thứ Bảy.

B: Ồ, vâng. Có chương trình gì à?

A: Rất nhiều phim. Xem này!

B: Ừm. Bạn muốn xem gì?

A: Chà, tôi không thực sự hứng thú với The Hunger Sports.

B: Không á? Tôi thích Ocean Paradise.

A: Được, còn Cuộc sống tươi đẹp thì sao?

B: Ừm, cũng được đó. Nhưng hai bộ phim chiếu khá sớm và lớp học tiếng Anh của chúng ta đến 2:15 chiều mới kết thúc.

A: Vậy, chúng ta hãy xem Ironwoman, phát sóng lúc 2h30 chiều nhé.

B: Được đấy. Tuyệt vời.

5/5 - (606 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Soạn bài Đồng chí - Soạn văn 9 tập 1 bài 10 (trang 128)

T5 Th2 17 , 2022
Bài thơ “Đồng chí” rất tiêu biểu cho tình cảm sâu sắc của những người lính. Tác phẩm sẽ được giới thiệu đến học sinh trong chương trình Ngữ Văn lớp 9. Soạn bài Đồng chí Hôm nay, chiase24.com mời bạn đọc tham khảo tài liệu Soạn văn 9: Đồng […]
Soạn bài Đồng chí