Tiếng Anh 12 Unit 4: Project – Sọan Anh 12 trang 57

Danh mục bài viết

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 4 Project giúp các em học sinh biết cách phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội.

Soạn Project Unit 4 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 12 Unit 4: Project

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class.

(Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Gợi ý 1

A: What social networking sites do you use?

B: I use Facebook and Twitter.

A: What information do you have on your webpage?

B: I like and subscribe to some English sharing pages to update my English knowledge every day.

A: Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?

B: Yes, I often use the Internet on my phone. I think it is an easy and convenient way to contact my friends and search for information on the Internet.

A: Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people’s blogs? What do you think of blogging?

Xem Thêm:  Khoa học lớp 4 Bài 13: Phòng bệnh béo phì

B: Five years ago, I set up a blog about make-up. I posted lots of sharing in English on ways to put on natural make-up, some organic sources of cosmetics and ways to care for face skin or the whole body’s skin. Now I don’t have much time to update information on my blog and read others’ blogs. I think blogging is a good way to improve English writing and sharing information.

A: Have you used any online gambling sites? How do they work?

B: I have never used any online gambling sites so I don’t know how they work.

Tạm dịch:

A: Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?

B: Mình sử dụng Facebook và Twitter.

A: Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?

B: Mình thích và đăng kí một số trang chia sẻ tiếng Anh để cập nhật kiến thức tiếng Anh mỗi ngày.

A: Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương thức sử dụng Internet này?

B: Có, mình thường sử dụng mạng Internet trên điện thoại. Mình nghĩ nó là cách dễ dàng và thuận tiện để tương tác với bạn vè và tìm kiếm thông tin trên mạng.

A: Bạn có blog không? Bạn đăng gì lên trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?

B: Năm năm trước mình tạo một trang blog cá nhân về làm đẹp. Mình đăng rất nhiều chia sẻ bằng tiếng Anh về các cách trang điểm tự nhiên, một số nguồn mỹ phẩm hữu cơ và cách để chăm sóc da mặt và toàn bộ cơ thể. Hiện giờ mình không có nhiều thời gian để cập nhật thông tin trên trang blog và đọc blog của những người khác. Mình cho rằng blog là cách tốt để cải thiện khả năng tiếng Anh và chia sẻ thông tin.

Xem Thêm:  Soạn bài Ngôi nhà thứ hai (trang 39) - Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1

A: Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi trò chơi cá cược trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?

B: Mình chưa bao giờ sử dụng các trang cá cược trực tuyến nên mình không biết chúng hoạt động như thế nào.

Gợi ý 2 

1 What social networking sites do you use? (Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?)

=> I use facebook, twitter, instagram… (Tôi sử dụng facebook, twitter, instagram…)

2. What information do you have on your webpage? (Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?)

=> I have my profile, my schedue and my status. (Tôi có thông tin cá nhân, lịch trình của tôi, và những trạng thái.)

3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net? (Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương pháp này?)

=> I always get on the Internet using my mobile phone. I think this method is very convenient. (Tôi luôn sử dụng Internet bằng điện thoại. Tôi nghĩ phương pháp này rất thuận tiện.)

4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people’s blogs? What do you think of blogging? (Bạn có một blog không? Bạn làm gì trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?)

=> I have a blog. I post my daily story on it. Yes, sometime I read other people’s blog. (Tôi có 1 blog. Tôi đăng những câu chuyện hằng ngày của tôi lên đó. Có, thỉnh thoảng tôi đọc blog của người khác.)

Xem Thêm:  Soạn bài Chuyện của vàng anh trang 42 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 - Tuần 23

5. Have you used any online gambling sites? How do they work? (Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi game trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?)

=> Yes, I have. I think it’s very interesting. (Có, tôi có chơi. Tôi nghĩ nó rất thú vị.)

5/5 - (634 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 12 Unit 4: Looking back - Soạn Anh 12 trang 55

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 4 Looking back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 55 để chuẩn bị bài The mass media trước khi đến lớp. Soạn Looking back Unit 4 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình […]
Tiếng Anh 12 Unit 4: Looking back - Soạn Anh 12 trang 55 - tieng anh 12 unit 4 looking back soan anh 12 trang 55 160097