Tiếng Anh 11 Unit 9: Project – Soạn Anh 11 trang 57 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 57 để chuẩn bị bài Cities In The Future trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 9 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Project lớp 11 trang 57, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn  Anh 11 Unit 9: Project

Câu 1

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points.

(Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

– The city’s name

– Geographical features: location, area, population, weather conditions

– Infrastructure: means of transport, environmental conditions, energy sources, treatment of waste
– People’s life and work: education, health care, working hours

Take notes of your group’s ideas and think about how to organise them. Then design a poster to promote your ideal city. Add some pictures to illustrate it. You can use the example below or your own ideas.

Xem Thêm:  Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 19 (Có đáp án)

Gợi ý đáp án

The City’s name: Dream city

Geographical features:

– Location: western of Vietnam

– Area: 50 square kilometer

– Population: 3 million people

– Weather conditions: Beautiful sunshine

Infrastructures:

– Means of transport: green car and motorbike, modern public transport

– Environmental conditions: Modern waste treatment, no air pollution, lots of trees

– Energy sources: Solar energy

People’s life and work

– Education: Modern educational system supported by high technology, robot teacher, distance learning

– Health care: The best health care services

– Working hours: 7 hours/ day

Câu 2

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

(Hãy giới thiệu tờ chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Gợi ý đáp án

Hi everyone, welcome to our dream city. It’s located in the western Vietnam and has an area of 50 square kilometres. There are 3 million people here. The main transports are green cars and motorbikes. Besides, the modern public transport system is also developed to avoid traffic jams. We utilize modern waste treatment so that the air is not polluted. We also grow a lot of trees, which results in a fresh atmosphere around the city. The educational system is supported by high technology, robot teacher, and distance learning is popular among students. Citizens here can enjoy the best health care services in the world and they need to work only 7 hours a day.

Xem Thêm:  Bài viết số 5 lớp 8 đề 1: Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt
5/5 - (582 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 6: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường (2 mẫu)

T4 Th2 16 , 2022
Hôm nay, chiase24.com sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, vô cùng hữu ích. Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường Tài liệu bao gồm 2 đoạn văn mẫu lớp […]
Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường