Tiếng Anh 11 Unit 5: Communication and culture

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5 Communication and culture giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 66 để chuẩn bị bài Being part of Asean (Trở thành một phần của Asean trước khi đến lớp.

Soạn Communication and culture Unit 5 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Anh 11 Unit 5: Communication and culture

Communication

Câu 1

1. Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner.

(Em hãy đọc thông báo về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN. Dùng từ / cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống. Kiểm tra câu trả lời của em với bạn bên cạnh.)

Gợi ý đáp án

Câu 2

2. Create a list of FAQs (Frequently Asked Questions) about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships in 1. Work with a partner to think of as many questions as you can. Then ask each other the questions.

(Hãy đưa ra một loạt những câu hỏi thường hay được hỏi về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN ở bài tập 1. Làm việc với bạn bên cạnh và nghĩ ra càng nhiều câu hỏi càng tốt, sau đó tập hỏi nhau những câu hỏi đó.)

Xem Thêm:  Soạn bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (trang 133)

Example:

Student A: When is the Singapore Scholarship open for application?

Student B: How are applicants for the Singapore Scholarship chosen?

Tạm dịch:

Học sinh A: Khi nào Học bổng Singapore mở để xin học bổng.

Học sinh B: Làm thế nào để hồ sơ xin học bổng Singapore được chọn?

Gợi ý đáp án

1. When is the Singapore Scholarship open for application?

(Khi nào mở nhận hồ sơ đăng ký xin học bổng Singapore?)

2. How are applicants for the Singapore Scholarship chosen?

(Làm thế nào để các ứng viên xin Học bổng Singapore được chọn?)

3. At which universities will Singapore scholarship winners study?

(Những người dành được học bổng Singapore sẽ học ở những trường đại học nào?)

4. Who are scholarships for?

(Học bổng dành cho ai?)

5. What is the length of the scholarship?

(Thời hạn của học bổng là bao lâu?)

6. Who will receive ASEAN scholarships?

(Ai sẽ được nhận học bổng ASEAN?)

7. What skills must applicants have for the scholarship?

( Những kỹ năng nào mà ứng viên phải có để có được học bổng?)

8. What will scholarship holders get if they have a satisfactory academic performance?

(Những người giành học bổng sẽ nhận được gì nếu họ có thành tích học tập đạt yêu cầu?)

9. What does the scholarship include?

(Học bổng bao gồm những gì?)

10. What can you do if you need more information about the scholarships?

(Bạn có thể làm gì nếu cần thêm thông tin về học bổng?)

Culture

Câu 1

1. Look at the pictures. Do you know anything about this dance? Tell your partner.

(Hãy nhìn những bức tranh. Em có biết gì về điệu múa này không. Hãy nói cho bạn bên cạnh biết.)

Xem Thêm:  Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 10

Gợi ý đáp án

It’s Laos traditional folk dance called Lam Vong.

(Đó là điệu mua truyền thống của người Lào có tên là Lăm Vông)

Câu 2

2. Read the text about Lam Vong and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Đọc bài viết về điệu múa Lam Vông và xem thử những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh vào ô đúng.)

Lamvong – a traditional Lao dance

Lao People’s Democratic Republic, or Laos, has a long tradition of folk dancing. The most popular folk dance is Lamvong (/lam won/), which means ‘circle dance’.

Lamvong involves many people dancing continuously in a circle, slowly moving their arms and legs and bending their fingers to the music. Dancers move their hands in opposite directions, one to the left and one to the right.

Lamvong is a slow and graceful social dance with men forming an inner circle and women an outer circle. Couples dance around each other while moving in their own circles and being circled by others in the group. Dancers usually invite any foreign visitors to join in Lamvong to make them feel welcome. Guests may find Lamvong difficult at first, but they quickly get used to the hand and foot movements of the dance. It is the slow and delicate gestures that make Lamvong so special.

Gợi ý đáp án

Câu 3

3. Talk with a partner about one of the popular folk dances of Viet Nam or any other ASEAN country. Use the following questions.

Xem Thêm:  Đường chéo hình thoi: Công thức & Bài tập

(Nói chuyện với bạn bên cạnh về một trong những diệu múa dân gian đuợc ưa chuộng của Việt Nam hoặc của bất kỳ một quốc gia ASEAN nào. Dùng những câu hỏi dưới đây.)

How popular is the dance? How do people practise the dance? What makes the dance special?

Gợi ý đáp án

Trong Com, which literally means Rice Drum, is a Vietnamese traditional dance. It is very popular in Viet Nam, especially in the north of the country. It symbolises people s wishes for a peaceful, enjoyable and comfortable life. Trong Com has a boisterous, joyful and lively rhythm. It is also a charming dance, especially when accompanied by the folk song Trong Com. The beautiful lyrics and melody of the song greatly contribute to the popularity of the dance.

Tạm dịch:

Trống Cơm, có nghĩa đen là Trống gõ ăn Cơm, là một vũ điệu của người Việt Nam. Nó rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Nó tượng trưng cho mọi người mong muốn một cuộc sống yên bình, thú vị và thoải mái. Trống Cơm có một nhịp điệu sôi nổi, sôi động và sinh động. Đây cũng là một vũ điệu quyến rũ, đặc biệt khi đi kèm với bài hát dân ca Trống Cơm. Lời bài hát và giai điệu đẹp của bài hát đã góp phần làm nên sự nổi tiếng của điệu nhảy.

5/5 - (711 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 11 Unit 5: Skills - Soạn Anh 11 trang 62

T5 Th2 17 , 2022
Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5 Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần reading, speaking, listening, writing trang 62 →65 để chuẩn bị bài Being part of Asean (Trở thành một phần của Asean trước khi đến lớp. Soạn Skills Unit […]
Tiếng Anh 11 Unit 5: Skills - Soạn Anh 11 trang 62 - tieng anh 11 unit 5 skills soan anh 11 trang 62 162576